Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Členská schůze MAS Opavsko přinesla několik novinek

Typ: ostatní | Akce MAS Opavsko
V pořadí druhou členskou schůzi MAS Opavsko z. s. v roce 2019 hostila obec Velká Polom. Členové MAS Opavsko se na ní sešli 3. prosince 2019. Úvod patřil hostitelské obci, zastoupené starostkou Kateřinou Honajzrovou. Novinkou a zpestřením akce byla přítomnost karikaturisty Václava Šipoše, který zájemcům kreslil portréty, která byly následně vystaveny v sále.

V programu schůze vystoupili manažeři jednotlivých programů a představili proběhlé výzvy spolu s nejvýznamnějšími podpořenými projekty a také informovali o výzvách nových. K jednotlivým programům vystoupili Pavlína Brussová (IROP a OPZ), Renata Veselská (OPŽP), Pavel Válek (PRV) a Gabriela Geherová (MAP Opavsko a Vítkovsko).

Došlo i k drobné obměně ve složení Hodnotitelské komise MAS Opavsko z. s. Dlouholetý člen MAS pan Josef Dihel (fa Dihel a syn s.r.o.) se z časových důvodů z práce komise omluvil. Místo něj byl zvolen soukromý zemědělec Jiří Michalisko.

Expert na energetiku a kotlíkové dotace v rámci MAS Opavsko z. s. Libor Cenek seznámil přítomné s vývojem programu na výměnu kotlů. Informoval o přislíbeném nárůstu prostředků pro výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji. Jan Šícha ze společnosti ČEZ představil projekt realizovaný ve spolupráci s MAS Opavsko na území 17 obcí MAS nazvaný Perfect Air. Jedná se o instalaci měřících zařízení pro měření znečištění ovzduší poletavým prachem (PM10 a PM2,5). ČEZ jako partner pracuje na katalogu opatření pro venkovské oblasti, které by pomohly snížit znečištění ovzduší z lokálních zdrojů. Vít Svaczyna ze společnosti Slamka Consulting s.r.o. představil konkrétní instalace a možnost sledování aktuálních hodnot měření prostřednictvím webového portálu www.perfectair.cz.

Předseda MAS Opavsko a Národní sítě MAS ČR Jiří Krist seznámil přítomné s projektem VENUS – Tvorba vize energeticky úporného regionu. MAS Opavsko se pouští do tvorby unikátního strategického dokumentu – energetického plánování pro venkovský region. Cílem je ověřit možnosti energetického plánování v území MAS Opavsko se zapojením subjektů z veřejného sektoru, malých a středních podniků, včetně podniků zemědělských a domácností..

MAS Opavsko z. s. se také plánuje zapojit do mezinárodního projektu SHERPA (Horizont 2020).

 


Vytvořeno: 16. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 1. 2020 13:19
Autor: Milan Freiberg