Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

Programový rámec IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích a městech MAS Opavsko. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel v území.

Výzvy ROK 2019
 

13. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 2018,
Opatření – vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
Aktivita Sociální podnikání je vyhlášena do 31.1.2019.

12. VŸZVA MAS OPAVSKO - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - připravujeme vyhlášení

Výzvy ROK 2018

Harmonogram (plán) pro vyhlašování výzev IROP MAS OPAVSKO na rok 2019

11. VÝZVA MAS OPAVSKO – IROP –ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY , Opatření - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Aktivita – Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy 

10. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VÝSTAVBA CYKLOSTEZEK 2018, Opatření – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Aktivita – Cyklodoprava

9. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II A JPO III, Opatření – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, Aktivita – Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice integrovaného záchranného systému

8.VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2018, Opatření – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, Aktivita – Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center.

7.VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2018, Opatření – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, Aktivita – Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzvy ROK 2017

6. VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 2017,
vyhlášení výzvy 6. 12. 2017, příjem žádosti do 11.5.2018
 
Výzva č. 5, IROP - Komunitní centra 2017, příjem žádostí ukončen 31. 8. 2017
 
Výzva č. 4, IROP - Sociální služby 2017, příjem žádostí ukončen 31. 8. 2017
 
Výzva č. 3, IROP - Vzdělávání 2017, příjem žádostí ukončen 31. 8. 2017,
 
Výzva č. 2, IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2017 - příjem žádostí ukončen 23. 6. 2017,
 
Výzva č. 1, IROP - Výstavba cyklostezek 2017 - příjem žádostí ukončen 23. 6. 2017