Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

OPZ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Místní akční skupiny Opavsko z.s.

 

 

Na území Místní akční skupiny Opavsko byl od 1. září zahájen projekt jehož cílem je vznik Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS Opavska. 

 

Projekt má za cíl vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který bude mapovat situaci na území Místní akční skupiny Opavsko. Projekt má pomoci zjistit potřeby a poptávku po sociálních službách a následně naplánovat zajištění těchto potřeb tak, aby byly pro obyvatele území co nejvíce dostupné. Toto by mělo být zajištěno aktivní spolupráci obcí, místních obyvatel, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací a dalších aktérů na území Místní akční skupiny Opavsko. 

Dílčím cílem projektu a tvorby plánu je rozvoj a upevnění partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli služeb, jejich uživateli a širokou veřejností. 

 

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Kontakty:

Administrace projektu a projektový management

Hana Rádková 

777 730 760

radkova@masopavsko.cz

 

Odborný pracovník a facilitátor

Jakub Řeháček

735 989 819 

rehacek@masopavsko.cz

 

Metodik

Hana Drábková Sobková

774 883 619

hana.sobkova@gmail.com

 

 

Pracovní skupiny začnou fungovat na podzim tohoto roku (2018). 

 

 

 

V současné době je dokončována Sociodemografická analýza a Analýza potřeb regionu MAS Opavsko. V blízké době budou dokumenty vloženy k nahlédnutí. 

OPZ
Vzdělávání účastníků procesu plánování

 

Tato aktivita bude naplňována vzděláváním účastníků procesu komunitního plánování. Předpokládá se mimo jiné především účast zástupců veřejné správy, tedy pracovníků obcí, kteří se stali součástí procesu. 

Vzdělávání bude zaměřeno především na seznámení účastníků se systémem spolupráce a procesem komunitního plánování. Cílem je dostatečná informovanost účastníků plánování o procesu plánování tak, aby výstup projektu nesl vysokou kvalitativní hodnotu. 

V průběhu realizace se budou konat celkem 4 vzdělávací workshopy o celkové délce 2-3 hodiny. 

V době zahájení projektu budou probíhat také setkání partnerů a dalších aktérů plánování na území Místní akční skupiny Opavsko, která povedou k upevňování partnerství, k navázání kontaktů a seznámení s postupem realizace projektu. 

Vzniklá partnerství budou v následujících měsících a letech diskutovat a stanovovat priority rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko, včetně sestavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko a k tomu souvisejícího katalogu sociálních služeb pro veřejnost. 

 

I. Podklady z úvodního workshopu ze dne 5. prosince 2017:

Pozvánka

Prezentace workshopu

Zápis z interaktivního workshopu 5.12.2017

 

II. Podklady z interaktivního workshopu 26. června 2018

Pozvánka

Prezentace Anima Viva z.s.

Prezentace FOKUS - Opava z.s.

Prezentace Jinak o.p.s.

Prezentace Jinak o.p.s. - sociální bydlení 

12.09.2018

Ohnisková skupina Otice

Na území MAS Opavsko probíhají ohniskové skupiny

V rámci analýzy potřeb občanů regionu MAS Opavsko probíhá od března roku 2018 několik ohniskových skupin, kde se zjišťují potřeby v jednotlivých obcích regionu.

Detail

26.06.2018

Přednášející

Proběhl interaktivní workshop zaměřený na kvalitu života lidí s duševním onemocněním

Workshop byl součástí projektu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko z. s. (SPRSS) a tentokrát se zabývala tématem Kvalita života lidí s duševním onemocněním ve vaší obci. Cílem workshopu bylo seznámit starosty a starostky, případně jiné subjekty z obcí sdružených v MAS Opavsko s tématy souvisejícími s lidmi s duševním onemocněním a se způsoby, jak podporovat jejich začlenění do společnosti. Hradec nad Moravicí - Kvalita života lidí s duševním onemocněním. Takové bylo téma interaktivního workshopu, který se uskutečnil 26. června 2018 v hotelu Belaria Resort.

Detail

11.12.2017

Přednášející

Proběhl informativní workshop ke střednědobému plánu sociálních služeb MAS Opavsko

Dne 5. prosince proběhl první informatvní workshop zaměřený na nově vznikající střednědobý plán sociálních služeb na území MAS Opavsko.

Detail

Zpravodaj