Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

MAS Opavsko a místní Agenda 21

logologo

MAS Opavsko ctí své závazky vůči regionu a klade si za cíl propagovat a podporovat takové aktivity, které dopomohou zachovat nebo zlepšit podmínky pro naše děti a další generace. Místní agenda 21 je moderní metodou kvality přijatou Ministerstvem pro místní rozvoj, která ošetřuje a metodicky vede všechny aktivity směřující ke zlepšení. Metodu místní Agendy 21 zaštittuje a rozvíjí Národní síť zdravých měst (Dále jen "NSZM"). Členství v NSZM ČR nám poháhá sdílet dobrou praxi a spolupracovat na republikové úrovni s průkopníky v oblasti udržitelnosti a regionálního rozvoje.

Od roku 88, kdy OSN iniciativu zdravé město založilo se toho hodně změnilo. Původní témata zdravého životního stylu, doplňujeme o adaptaci na změnu klimatu, udržitelnou dopravu a energetiku a další a další témata. 

Fórum zdravého regionu MAS Opavsko 2017

Nicméně každý rok chystáme Fórum zdravého regionu MAS Opavsko, jehož cílem je společně popsat 10 největších problémů v regionu a najít jejich společné řešení. 

Fórum probíhá tak, že se na jednom místě sejdeme a společně jednáme o tématech Venkov a zemědělství; Ekonomika, podnikání a globální odpovědnost; Životní prostředí, správa věcí veřejných a územní rozvoj; Výchova a vzdělávání; Kultura, místní tradice a sociální prostředí; Doprava a zdraví obyvatel. 

V Neplachovicích proběhlo 10. května 2017 veřejné projednání největších problémů a příležitostí opavského regionu. Obyvatelé nejvíce stojí o obnovení sociální taxi služby, chtějí více aktivit v obcích pro mládež a požadují více spojů v odlehlejších obcích. Akce proběhla formou veřejného fóra a byla součástí kampaně Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Veřejná fóra jsou úžasnou příležitostí společně tvořit svět, ve kterém bychom chtěli žít“ uvedl ředitel MAS Opavsko Petr Chroust. Akce se zúčastnilo přes 40 účastníků, kteří již v Neplachovicích společně vybrali 10 největších problémů. Tato desítka pak byla během letních prázdnin ověřena internetovou anketou, které se účastnilo dalších cca 50 respondentů.

Veřejné fórum bylo doprovázeno výstavou na téma Udržitelný rozvoj, návštěvníci si mohli prohlédnout technologie pro přežití za ztížených podmínek a samozřejmě bylo k dispozici dobré jídlo a pití. „Našim cílem je vytvořit, co nejpříjemnější prostředí pro debatu o věcech, které považujeme za důležité, ale není lehké se o nich bavit“ řekl organizátor akce Jakub Řeháček.

Nezisková organizace Místní akční skupina Opavsko pořádá během roku mnoho dalších kampaní, akcí, kulatých stolů a plánování s veřejností. Tyto aktivity jsou realizovány skrze metodu LEADER a Místní Agendy 21, které si kladou za cíl zapojovat veřejnost do společného rozhodování. „Místní akční skupina je organizace budována odspodu a proto je důležité propojovat jednotlivé přístupy“ uvedl na otázku, proč MAS Opavskou používá dvě metody, místo jedné, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ing. Jiří Krist. To vše bylo možné také díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Opavsko jede čistě“.

VÝSLEDKY FÓRA JSOU ZDE

Fórum

Den čisté dopravy a Eko Rallye 2017

V rámci evropského týdne udržitelné mobility proběhla 23. září ekologická rallye po zámcích Opavského Slezska zakončená setkáním u památníku II. světové války v Hrabyni. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 posádek elektromobilů, které navštívily přes 25 zámků v našem regionu.

Soutěž byla význačná tím, že představila dvě zbrusu nové nabíjecí stanice v obcích Slavkov a Hrabyně, které byly pořízeny z projektu „Opavsko jede čistě“ podpořeného Moravskoslezským krajem. „Rallye byla poměrně náročná, protože byla zima, pršelo a nebylo jednoduché si naplánovat trasu“ sdělila účastnice rallye Gabriela Geherová.

I přes nepřízeň počasí se všichni soutěžící sešli v odpoledních hodinách u památníku II. světové války v Hrabyni, kde měli k dispozici výstavu udržitelné mobility, exponáty Technických služeb Opava a další doprovodné aktivity zaměřené na čistou a udržitelnou dopravu.

Součástí akce bylo nejen vyhlášení soutěže, ale také slavnostní otevření nabíjecích stanic. „Pro Místní akční skupinu Opavsko je důležité přinášet do regionu inovace a za tyto první obecní nabíjecí stanice v regionu jsme obrovsky rádi“ sdělil předseda MAS Opavsko Ing. Jiří Krist

Místní akční skupina je nezisková organizace zaměřená na rozvoj venkova metodou LEADER a Místní Agendy 21, které jsou typické svým zaměřením na posilování komunity. MAS Opavsko je specifická svým pozitivním přístupem k technologiím a technologickým inovacím v oblastech jako jsou například školství a udržitelný rozvoj.

OpavaHrabyně

Opavsko jede čistě

Díky dotaci Moravskoslezského kraje můžeme na naše území umístit dvě nové a v našem regionu ojedinělé nabíjecí stanice. První stanice bude v obci Slavkov a druhou umístíme do obce Hrabyně. Díky podpoře ze strany MSK můžeme relizovat naše kampaně a spustíme po školách putovní výstavu zaměřenou na změnu klimatu a udržitelný rozvoj. 

Více informací již brzy. 

Hrabyně

Jednání orgánu pro MA21

Jednání 2017_01_17

Jednání_2017_03_28

Jednání_2017_05_04

Jednání 2017_06_06

Jednání_2017_11_10