Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

V rámci projektu byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny:

 

PS Předškolní vzdělávání

LuckaLUCIE STANJUROVÁ

Odborný pracovník pro předškolní vzdělávání

„V rámci projektu MAP Vítkovsko jsem pověřeným odborníkem pro oblast předškolního vzdělávání, v rámci něhož bude nutné zmapovat současný stav tohoto stupně vzdělávání na Vítkovsku a nastavit možnosti, jak jej co nejefektivněji rozvíjet v daných podmínkách a možnostech. Díky svým pedagogickým zkušenostem, zkušenostem v oblasti začleňování sociálně znevýhodněných a hlavně díky znalosti daného území jsem schopna efektivně reflektovat jeho potřeby a požadavky.

 

PS Základní vzdělávání

EvaEVA CVEKOVÁ

Odborný pracovník pro základní vzdělávání

„Mám v oblasti vzdělávání dětí a žáků a také v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dlouholeté zkušenosti. Mé pedagogické dovednosti a kvalifikace jsou zaměřeny také do oblasti inovace výuky a podpory osobnostního rozvoje učitelů.“

„Mým úkolem v projektu MAP Vítkovsko je řešení otázky základního vzdělávání a jeho rozvoje a směřování v horizontu několika budoucích let.“

 

PS Inkluze

Martina CMARTINA ČAPUTOVÁ

Odborný pracovník pro inkluzivní vzdělávání

„Mým úkolem v projektu MAP Vítkovsko je řešit problematiku inkluze a společného vzdělávání v oblasti předškolního a školního stupně vzdělávání a společně s dotčenými aktéry v území nastavit taková opatření, která jim pomohou tuto otázku v rámci jejich školy řešit.“

„Věřím, že díky svým pedagogickým zkušenostem a zkušenostem, které čerpám jako zaměstnanec vládní Agentury pro sociální začleňování, dokáži téma inkluze velmi dobře reflektovat.“

 

PS Kariéra

JakubJAKUB ŘEHÁČEK

Odborný pracovník pro spolupráci školství a podnikatelské sféry

„Jsem odborným pracovníkem pro oblast budování efektivnější spolupráce škol a firem. Jedná se o nelehký úkol, jehož cíl spočívá ve zkvalitnění procesu praktického vyučování tak, aby se absolventi základních škol (potažmo středních škol) stali v porovnání s dnešním stavem pro potenciální zaměstnavatele atraktivnějšími.“