Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Realizační tým aneb Co je naším úkolem?

 

JIŘÍ KRISTJirka

Hlavní manažer projektu

„Zodpovídám za celkové řízení projektu, ve kterém uplatňuji také své mnohaleté zkušenosti v oblasti strategického řízení a plánování. Ty budou potřebné právě při tvorbě nejdůležitější – strategické – části MAP Vítkovsko.“

„V současnosti zastávám také funkci předsedy Místní akční skupiny Opavsko z.s., na jejímž zrodu jsem se v roce 2006 podílel.“

 

PetrPETR CHROUST

Metodik strategického řízení

Jsem ředitelem Místní akční skupiny Opavsko z.s. a do projektu vnáším své dlouholeté zkušenosti z oblasti koordinace strategického plánování a tvorby strategických plánů.

Mou velkou zodpovědností, v rámci činnosti MAS Opavsko, je realizace strategického dokumentu komunitou vedeného místního rozvoje, který napomáhá rozvoji opavského a vítkovského venkova prostřednictvím partnerství veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru a samozřejmě řadových občanů.“

 

GabiGABRIELA GEHEROVÁ

Manažer klíčových aktivit

„Jsem zodpovědná za proces tvorby dokumentu MAP Vítkovsko a za dodržování všech nastavených aktivit z pohledu metodických pokynů MŠMT. Zabezpečuji, aby plnění jednotlivých aktivit mělo k dispozici adekvátní podkladové materiály a data a aby výstupy těchto aktivit vedly k naplnění indikátorů projektu.“

„Jsem také pověřena přímou komunikací se všemi aktéry vzdělávacího procesu na Vítkovsku.“

 

HankaHANKA ŠVARCOVÁ

Finanční manažer a administrátor projektu

 „Jsem zodpovědná za věcnou správnost veškeré dokumentace k projektu MAP Vítkovsko a dohlížím na dodržování stanovených pravidel.“

„Z hlediska finančního managementu mám na starosti rozložení finančních prostředků v průběhu realizace projektu a zajišťuji bezchybné vykazování administrativy vůči stanovenému rozpočtu.“

 

PavlaPAVLÍNA BRUSSOVÁ (dříve Fryčková)

Metodik a analytik vzdělávacích potřeb

„Mým úkolem je celková tvorba analytické části dokumentu MAP Vítkovsko, kterou řídím a vytvářím tak, aby byla v souladu s platnými postupy tvorby analýz. Pro svou práci potřebuji data tvrdá, poskytovaná ČSÚ, MŠMT, ČŠI, i data měkká, sbíraná přímou konzultační činností s aktéry vzdělávacího procesu na Vítkovsku.

Nezbytnou činností je také analýza již existujících strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni a zapracování jejich cílů do dokumentu MAP Vítkovsko.“

 

PetraPETRA CHROUSTOVÁ (od 1. 7. 2016 MD, zástup Pavlína Brussová)

Manažer pro publicitu, webmaster

„Díky svým několikaletým zkušenostem v oblasti mediální tvorby se v průběhu realizace projektu MAP Vítkovsko starám o přenos veškerých informací směrem k cílovým skupinám a široké veřejnosti a zajišťuji technické zázemí pro poskytování informačního servisu.

Zároveň zabezpečuji obsah i bezproblémový chod webových stránek věnovaným projektu a to tak, aby celková propagace byla co nejefektivnější.“

 

Dále se na realizaci projektu podílejí odborní garanti, které blíže představujeme v sekci Pracovní skupiny.