Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Ohlédnutí za konferencí o vodě, půdě a krajině

Typ: Akce MAS Opavsko | ostatní
konference - úvodní MAS Opavsko z. s. organizovalo 13. a 14. června 2019 konferenci věnující se aktuálním problémům venkova jako jsou například zadržování vody v krajině, obnova malého vodního cyklu a nebo výsadby stromů.

Změnili jsme klima, teď změňme sebe anebo Ještě je čas sázet stromy. Tak se jmenovala konference, která se uskutečnila od 13. do 14. června 2019 v areálu Mlýna vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy. Zadavatelem konference byla Celostátní síť pro venkov a organizátorem MAS Opavsko z. s. Hlavními probíranými tématy byla voda, půda a krajina.

Na konferenci vystoupili čeští, přednášející například přední český klimatolog Jan Hollan nebo  Alena Malíková zastupující Nadaci pro půdu. Pořadatelé hostili také zahraniční přednášející, kde nejsilnější skupinu hostí tvořili odborníci ze Slovenska.

Ján Šlínský prezentoval svůj inovativní přístup k obhospodařování rodinné farmy nazvaný Agrokruh, který uplatňuje v povodí malého Dunaje na slovenském Záhorí. Technologie Agrokruhů nabízí řešení pro malé rodinné farmy, které se chtějí věnovat pěstování zeleniny k přímému odběru konzumenty.

Juraj Grňo, který působí na Jesenicku, pochází rovněž ze Slovenska a na konferenci hovořil o konkrétních opatřeních vedoucích k zadržování vody v krajině. Prezentoval praktické zkušenosti z obnovy malého vodního cyklu a spolupráci s majiteli nebo uživateli půdy.

Macela Nováková a Ondrej Zoričák prezentovali moderní způsob bydlení založený na souladu s přírodou a s vlastní produkci zeleniny,  podporující krajinu v jejím přirozeném stavu. Prostor nazvaný Krásné sady – Mlýnica je areál určený pro alternativní formy bydlení postavené na moderních principech. Mimo jiné je to také místo pro přírodní zážitkovou pedagogiku, které se nachází v podhůří Tater poblíž Popradu.

Součástí konference byl i kulatý stůl zaměřený na bylinky s Hanou Rádkovou nazvaný Krajina v člověku. Naopak Člověk v krajině – tak byla nazvána komentovaná prohlídka areálu mlýna vodníka Slámy s Lubomírem Rychtárem, krajinným architektem, který prezentoval parkové úpravy areálu ve stylu přirozené slezské krajiny.

Páteční den konference byl věnován exkurzím. Navštívili jsme nejprve obec Dobroslavice, kde si účastníci konference prohlédli alej, kterou zde vysázeli členové spolku DobroVize formou komunitní práce s občany obce. Alej k Lipám je památkou jednotlivců i rodin na válečná traumata obce.  Nejen výsadba, ale také následná péče o tento výrazný krajinný prvek je rozložena na majitele jednotlivých zasazených stromů. Dále exkurze směřovala i do centra obce po trase naučné stezky, na které se také podíleli členové spolku.

Další místem návštěvy byly kozmické ptačí louky. Projekt firmy Semix Pluso s. r. o., která se stará ještě o několik dalších takových přírodních lokalit. Kozmické mokřady se budují již několik let a můžeme zde ppozorovat, jak firma přispívá k ekologické stabiliě krajiny. Z rozhledny umístěné na jejím okraji je zřejmé, že se jedná o skutečný ptačí ráj, který běžně navštěvují také chráněné druhy ptáků.

Konečně, závěr exkurzního dne patřil návštěvě suchého poldru ve Vřesině u Hlučína, kterým provedl hosty odborník na staré odrůdy ovocných stromů Radim Lokoč z MAS Hlučínsko a starostka obce Bohuslava Krupová. Vřesinský poldr je vzornou ukázkou krajinného opatření, které plní funkci protipovodňovou, estetickou, vzdělávací a je nesporným stabilizačním prvkem v zemědělské krajině.

Atmosféra na konferenci byla velmi přívětivá, když docházelo k názorovým rozporům, tak v přátelském a kreativním duchu.  Fotokoutek s motivačními sděleními k půdě, krajině a vodě a také možnost vykonat dobrý skutek výměnou za dobrou kávu jen umocňovaly aktuální témata přednášek.

Závěrem nám dovolte uvést inspirující citát, který zmínil ve své prezentaci Václav Jílek:

Pokud vás trápí horko, zasaď strom
Pokud vás trápí sucho, zásad strom
Pokud máte rádi ptáky, zasaď strom
Pokud máte rádi ovoce, zasaď strom
Pokud máte rádi život, zasaď hodně stromů.

 

Renata Veselská
Milan Freiberg

 

Fotogalerii najdete zde:
fotogalerie/ucime-se-navzajem-4-zmenili-jsme-klima-ted-zmenme-sebe-aneb-jeste-je-cas-sazet-stromy-505cs.html

Prezentace přednášejících si můžete stáhnout zde:
projekty/celostatni-sit-pro-venkov/


Vytvořeno: 8. 7. 2019
Poslední aktualizace: 11. 7. 2019 15:49
Autor: Milan Freiberg