Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Místní akční plán opět ve hře

Začátkem letošního roku 2018 sme zahájili projekty zaměřené na podporu vzdělávání dětí a žáků do 15 let - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska a Vítkovska s pořadovým číslem II. Navazujeme tak na úspěšně naplněné stejnojmenné projekty realizované v letech 2016 - 2017, v nichž se nám podařilo navázat spolupráci s řadou nejen školských institucí. Rozpoutali jsme diskusi o stavu vzdělávání a vzdělávacím procesu na Opavsku a Vítkovsku, zaznamenali potřeby škol v obou územích, vyslechli jsme řadu vašich názorů a zkušeností a vytvořili funkční partnerství, které spojuje téma vzdělávání. Z pravidelných setkání pedagogů a dalších představitelů vzdělávání byl sestaven Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023. Rovněž byly pro každé území (SO ORP Opava a SO ORP Vítkov) vytvořeny Seznamy investičních priorit. Vyplývá z nich, že Opavsko pro kvalitní rozvoj vzdělávání potřebuje finanční prostředky v minimální výši až 796 mil. Kč. Na Vítkovsku částka dosahuje minimální výše 158 mil. Kč.

A co MAP II přinese? „Je naplánováno 50 aktivit pro Opavsko i Vítkovsko, budou to takové mini projekty. Jsou zaměřené na několik důležitých oblastí jako je čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, obecně kompetence dětí, polytechnika a kariérní růst. Aktivity budou realizovány v průběhu následujících tří let,“ říká hlavní manažerka projektu Gabriela Geherová a jako příklad uvádí projekt „Létající logoped“. V průběhu předchozího šetření se ukázalo, že právě logopedická péče trápí mateřské školy nejvíce. Právě proto bude na Opavsku pracovat logoped na plný úvazek, který v průběhu dvou let obslouží 10 mateřských škol. „Na Vítkovsku to bude o něco méně, ale ten model je stejný,“ doplňuje Gabriela Geherová. 

Další mini projekt je zaměřen na talentované děti: „Chceme oslovit přímo Mensu České republiky, pedagogové mateřinek budou procházet školeními a workshopy zaměřenými na práci s talentovanými dětmi a mateřská škola tak může získat certifikát Školka spolupracující s Mensou,“ upřesňuje hlavní manažerka projektu a dodává: „Věnovat se budeme také pedagogickým lídrům, učitelům, kteří používají výjimečné výukové metody, pokud budou experti chtít, je možné je podpořit i výukovým výjezdem za dobrou praxí v zahraničí.“

Realizační tým chystá v rámci projektu také řadu dalších vzdělávacích aktivit pro pracovní skupiny a Řídící výbor MAP. Stěžejními tématy zůstávají podpora matematické a čtenářské pre/gramotnosti, kvalitní inkluzivní vzdělávání, rozvoj podnikavosti, polytechnického vzdělávání, podpora a rozvoj digitální gramotnosti, aktivního používání cizího jazyka, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí, vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, či podpora mezigeneračního soužití.