Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

JEDEME VŠICHNI

mapka s logem

Místní akční skupina Opavsko společně s partnery - MAS Nízký Jeseník, 
MAS Rýmařovsko, MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Orlicko realizuje projekt spolupráce s názvem: Jedeme všichni.

Předmětem projektu je marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu cestovního ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.

Technicky projekt představuje soubor propagačních a informačně vzdělávacích aktivit, které mají pomoci etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její využití v území.

Propagační shot projektu spolupráce Jedeme všichni. Elektrokola = radost z jízdy na kole pro všechny generace. Užijte si cykloturistiku jako zábavu, užijte si cestu, ať jedete kamkoli a s kýmkoli ...  www.jedemevsichni.eu

Podívejte se na propagační video:

 

Cílem projektu je zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního vybavení k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi.

Území všech šesti spolupracujících MAS je bohatě protkáno sítí cyklotras, které umožňují cyklistickou dopravu na velmi dobré úrovni. Jednotlivá území místních akčních skupin se tak snaží „držet krok“ se stávajícím trendem obliby cykloturistiky, jako aktivní formy trávení volného času.

Díky své geografické poloze, pro kterou je typický kopcovitý (horský) terén, nejsou tato území pro potenciální návštěvníky tak vyhledávaná, jako území jiná – především z obav z nedostatečné fyzické kondice.

Starší osoby, rodiny s dětmi i páry s nevyrovnanou fyzickou kondicí (případně vášní pro cyklistiku) tak pro trávení své cyklodovolené volí destinace s méně náročnými terény, což pro území jednotlivých MAS představuje značný handicap ve snaze přilákat co nejvíce návštěvníků.

Místní akční skupiny tak na základě jednání s destinačními společnostmi, poskytovateli služeb v cestovním ruchu i zkušenostmi svých členů a partnerů přicházejí s projektem využití elektrokola, jako sportovního vybavení, které Vám pomůže překonat hranice vytyčené Vaší fyzickou kondicí a otevře Vám nové možnosti a zážitky.

V rámci projektu je navržena jedna páteřní trasa přes území všech MAS z Opavska až do podhůří Orlických hor. Projekt je dále rozšířen o síť výletních okruhů v jednotlivých MAS v bezprostřední návaznosti na páteřní cyklotrasu. Součástí projektu je i nákup dvou propagačních elektrokol pro naši MAS. Propagace projektu je pojata uceleně a komplexně a zahrnuje jak výrobu propagačních materiálů, webovou prezentaci, získáním zpětné vazby od uživatelů, tak realizaci několika akcí k propagaci elektrických kol, které mají ukázat stejně jako celý projekt, že cestovat na kole na hory mohou všechny generace.

Nedílnou součástí projektu je uspořádání seminářů pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu v územích jednotlivých MAS, prezentace této nové služby, výměna zkušeností stávajících provozovatelů půjčoven elektrokol a dalších subjektů.

Projekt chce ukázat a informovat o novém a šetrném produktu cestovního ruchu - cykloturistika s elektromotorem se může stát novým impulsem rozvoje turistiky i v oblastech dříve cyklistice nepřívětivých. Motivuje k aktivnímu životu všechny věkové generace a pomáhá k integraci fyzicky méně zdatných občanů k plnohodnotnému životu.