Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Pojďte prožít jednotlivé aktivity projektu krok za krokem

Aktivní partneři projektu = půl úspěchu

Do projektu jsou zapojeni obyvatelé z LGD Turkowska Unia Rozwoju (PL), Místní akční skupiny Opavsko (CZ) a Místní akční skupiny Nízký Jeseník (CZ). Společná setkání na obou stranách hranice slouží k navázání nadstandardních partnerských vztahů, k výměně zkušeností a předávání inspirativních příkladů dobré praxe. V rámci projektu jsou vyhledávány, poznávány a podporovány typicky venkovské činnosti založené na folkloru, tradicích a řemeslné dovednosti. Základem života na venkově však jsou lidé. Do aktivit projektu se zapojovali především aktivní a tvořiví lidé. S vědomím řady problémů vývoje současného venkova v Polsku i v České republice byli přirozeně zvědaví, jak si vede venkov na druhé straně státní hranice. Čeští účastníci realizovaných exkurzí a workshopů byli příjemně překvapeni polskou pohostinností, pestrostí zvyků, řemesel i chutnými pokrmy tradiční polské kuchyně. Partneři z Polska si cenili rozmanitosti přírodního a kulturního dědictví slezského venkova a také aktivity, odhodlání a energie obyvatel českého pohraničí.

Společné učení nezná hranic

Společné workshopy přinesly Čechům i Polákům příležitost vyzkoušet si nové dovednosti, objevit tradiční techniky u sousedů a naučit se něco nového. Ohromeně jsme obdivovali krásu polských dožínkových věnců, spíše monumentálních objektů, které mnohdy vznikají několik týdnů, a na jejichž tvorbě se podílí několik lidí. Oslovil nás um zručných řezbářů, košíkářů, spolků, které udržují tradice lidových písní a krojů, a mnoha dalších nadšených lidí. Velkým zážitkem byl workshop, kdy nás polské ženy učily vařit tradiční polské pokrmy. Na nahlédnutí pod pokličku polské národní kuchyně všichni často vzpomínají. Polským přátelům jsme se zase snažili zprostředkovat jedinečnou krásu paličkované krajky, kouzlo ručního zpracování ovčí vlny od česání po pletení. Vlastníma rukama jsme si vyzkoušeli, že vytočit na keramickém kruhu krásnou nádobu není vůbec jednoduché nebo že udržet oheň ve výhni kováře a přitom zpracovávat tvárné železo má také svá úskalí. Dalšími z témat bylo tradiční sadařství, ovocnářství, šetrné zpracování ovoce a návrat starých a krajových odrůd ovocných stromů na venkov. V Polsku i na české straně probíhaly ochutnávky tradičních pokrmů a nápojů. Pokusy o jejich vlastnoruční přípravu přispěly k upevňování přátelské atmosféry mezi hosty a domácími.

Tradiční polské pokrmy v praxi

Výuka základní paličkovací techniky
Zažít venkov

Stará řemesla, tradice a zvyky spojené s venkovem mají svůj potenciál rozvoje především v oblasti cestovního ruchu. Na agroturistiku cestovní ruch byly proto zaměřeny realizované exkurze projektu Venkov má co nabídnout. Všechny navštívené exkurzní lokality byly příkladem využití možností, které nám poskytuje kulturní a přírodní dědictví, odkaz na dovednosti našich předků, využití starých řemesel, šetrného hospodaření, zvyky a tradice spojené s venkovem. Každý zajímavý region stojí za zviditelnění, pozvednutí. Uvědomují si to lidé v České republice i v Polsku. V turistických regionech je potřeba spolupracovat, vytvořit kvalitní nabídku trávení volného času, zážitky, výjimečnost a možnost vyzkoušet a naučit se některé ze starých řemesel či zvyků. Jen poctivou prací a přístupem lze oslovit návštěvníky.

Na Opavsku (CZ) a na Nízkém Jeseníku (CZ) jsme navštívili řadu místních producentů (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně a kulturně hodnotném území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody. Mnoho lidí si dnes již uvědomuje, že nakupovat anonymní, byť levné, jídlo a výrobky, které k nám cestují více kilometrů, než my sami najezdíme za celý rok, nemusí být to, co nám prospívá.

Problémů, se kterými se místní výrobci potýkají při odbytu svých výrobků, může být hned několik. Obvykle se jedná o drobné živnostníky a malé firmy, kterým nedostatek finančních prostředků nedovoluje dostatečně propagovat svou produkci a čelit levným výrobkům nadnárodních firem. Nedostatek času a příležitostí zase může zapříčinit, že se výrobci i zákazníci vzájemně neznají a obtížně navazují kontakty a spolupráci. Často se jedná o výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, ale nikdo o nich neví a bez podpory by se možná ani nepřenesly z dílny mezi lidi.

Návštěva kozí farmy Magdaléna ve ŠtítiněStaré ovocné odrůdy - prohlídka sadu ve Lhotě

Zrození regionálních značek OPAVSKÉ SLEZSKO a JESENÍKY

Červenou nití projektu se tak stala tematika podpory lokální ekonomiky, místních výrobců a poskytovatelů služeb, využití tradic, zvyků a řemesel pro současné drobné podnikání na venkově. Jednou z možností, jak přispět ke zlepšení kulturní identity venkova, povzbuzení místní produkce a zvýšení sebevědomí obyvatel venkova, je zavádění regionálního značení výrobků a služeb. V české republice i v Polsku jsou zaváděny technicky různé systémy regionálního značení. Všechny tyto systémy však mají společné cíle. Mají přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a environmentálně orientované venkovské ekonomiky. Na české straně bylo součástí projektu přímé zavedení systému certifikace a značení regionálních produktů a služeb se značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®„JESENÍKY originální produkt®“.

Včelí farma KošecKeramická dílna Zdeňka Orlíková

Akce spojené s propagací regionálních produktů uskutečněné v průběhu roku 2014
 • 26. 4. 2014 - Arboretum Nový Dvůr, otvírání turistické sezóny
 • 8. 5. 2014 - Lhota, Mlýn Vodníka Slámy, jarmark
 • 14. 6. 2014 - Den obce ve Vřesině a Den řemesel v Háji ve Slezsku
 • 5. 7. 2014 - Hlubočec - Farmářské slavnosti
 • 5. 7. 2014 - Biograd na Moru (Chorvatsko) LEADERFEST
 • 30. 8. 2014 - Radkov - Dubová, hrad Vikštejn, minijarmark a dílny
 • 28. 8. - 2. 9. 2014 - ZEMĚ ŽIVITELKA - Výstaviště České Budějovice a.s.
 • 6. 9. 2014 - Kyjovice, jarmark a obecní slavnosti
 • 13. 9. 2014 - Otice, Otické zelné slavnosti a dožínky
 • 24. - 26. 9. 2014 - Razová, Konference Venkov má co nabídnout
 • 27. 9. 2014 - Holasovice, Muzeum Slezský venkov, Svatováclavský jarmark
 • 27. 9. 2014 - Nové Sedlice, dožínky