Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Na Opavsku proběhla další aktualizace Seznamu investičních záměrů

Prostřednictvím písemného projednávání odsouhlasil Řídicí výbor MAP další aktualizaci Seznamu investičních záměrů, v pořadí již třetí. Potřeby vzdělávacích institucí byly opět komunikovány se všemi vzdělávacími zařízeními ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava.

Aktualizace otevře cestu k čerpání finančních prostředků pro zkvalitňování vzdělávací infrastruktury.  

Seznam investic je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení. Zveřejněn je také na portálu Územní dimenze

 


Výtvarná soutěž s Elonem

Jsme hraví, chceme podporovat děti i jejich pedagogy a hlavně chceme vytvořit originální BANNER, který bude pokračování projektu MAP Opavsko zdobit celé 3 roky. A v tomto případě chceme, aby směr udávaly děti! 

Proto vyhlašujeme výtvarnou soutěž s Elonem - vesmírnou bytostí, která se chce od dětí dozvědět, jak to ve školách na naší planetě Zemi funguje.

Výtvarná soutěž byla vyhlášena dnem 17. 4. 2018 a otevřena bude až do 20. 5. 2018. Zúčastnit se mohou děti/žáci ve třech kategoriích:

  1. Předškolní děti - děti poslední třídy mateřských škol připravující se na nástup do ZŠ
  2. Žáci 3. tříd základních škol (nižší stupeň)
  3. Žáci 7. tříd a 2. ročníků osmiletých gymnázií (vyšší stupeň)

Práce budou hodnoceny odbornou komisí (pedagogové základních uměleckých škol), která vybere 5 nejlepších prací v každé kategorii. Všechny práce budou ohodnoceny a představeny veřejnosti na slavnostní vernisáži v Obchodním centru Breda - termín bude upřesněn, kde po nějakou dobu budou vystaveny. 

Všechny potřebné materiály a instrukce k soutěži naleznete na těchto odkazech:

  • Dopis od Elona pro MŠ - Formou příběhu uvádí děti do situace a představuje jim koncept celé soutěže. Doporučujeme dětem přečíst před zahájením prací na výtvarném díle. 
  • Dopis od Elona pro ZŠ (nižší, vyšší stupeň) - Formou příběhu uvádí žáky do situace a představuje jim koncept celé soutěže. Doporučujeme žákům přečíst před zahájením prací na výtvarném díle. 
  • Pokyny k soutěži a podrobné informace - PRO PEDAGOGY

 

Kontaktní osoby pro soutěž:

Martin Hořínek - horinek@masopavsko.cz, 725 512 389

Gabriela Geherová - geherova@masopavsko.cz, 725 564 878


Opavsko aktualizovalo svůj Seznam investičních záměrů

V pořadí již čtvrté zasedání Řídícího výboru odsouhlasilo aktualizaci Seznamu investičních záměrů do vzdělávací infrastruktury. Potřeby byly opět komunikovány se všemi vzdělávacími zařízeními ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava. Seznam byl schválen zcela jednohlasně a poté ihned zaslán na příslušná ministerstva. 

Seznam investic je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení. Zveřejněn je také na portálu Územní dimenze

 


Aktualizace Strategického rámce MAP Opavsko včetně Seznamu investičních záměrů

POZOR, POZOR! V souvislosti s aktualizací Strategického rámce MAP a jeho důležitou přílohou Seznamu invetičních záměrů máte poslední možnost sdělit nám své záměry, které budou následně předány Řídícímu výboru MAP Opavsko k projednání a odsouhlasení. Uzávěrka této možnosti je 20. března 2017

Pokud nám Váš záměr chcete předat, použijte, prosím, formuláře, který naleznete ZDE

 


Řídící výbor odsouhlasil vizi a cíle vzdělávání do roku 2023

V pondělí 26. září 2016 se sešli členové Řídícího výboru Partnerství MAP Opavsko v zasedací místnosti Rady Statutárního města Opavy s jasným cílem - diskutovat a následně odsouhlasit vizi a cíle vzdělávání do roku 2023 na Opavsku. Tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území Opavska společně se Seznamem investičních priorit do vzdělávací infrastruktury byl přijat zcela jednohlasně. Následně byl k 30. září předán Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školám se tak otevírá možnost využití evropských finančních prostředků, kterou hodlají využít. Dokument bude platný po dobu 6 měsíců, poté je možné, aby Řídící výbor provedl jeho aktualizaci (nejdříve k 31. 3. 2017).

Díky Seznamu investičních priorit, do něhož byly zaneseny investiční požadavky různých aktérů v oblasti vzdělávání, bylo zjištěno, že Opavsko pro kvalitní rozvoj vzdělávání potřebuje finanční prostředky v minimální výši 796 mil. Kč! 

Strategický rámec MAP společně se Seznamem investičních priorit je možné stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení

 


Rozjela se činnost pracovních skupin

Po úvodním setkání všech aktérů vzdělávacího procesu na území ORP Opavska se chopili své práce garanti jednotlivých pracovních skupin. Ty jsou tematicky zaměřeny na problematiku předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, inkluze a volby budoucího povolání - kariéry. Informace o termínech jednotlivých setkání a postupně také výstupy z nich můžete průběžně sledovat v sekci Pracovní skupiny.

 


Společné setkání partnerů MAP Opavsko – první krok ke spolupráci

Více než šedesát ředitelů základních a mateřských škol, jejich zřizovatelů a zástupců dalších vzdělávacích institucí ORP Opava se ve dnech 7. a 8. dubna sešlo na pracovním setkání na Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích.

Všichni aktéři vzdělávacího procesu na Opavsku se společně zamýšleli nad možnostmi vzájemné spolupráce, definovali hrozby a příležitosti, které v dosavadním školském systému vidí, a zahájili činnost pracovních skupin pod vedením odborných garantů. Více.

Společné setkání partnerů MAP Opavsko 7.-8. dubna 2016, Davidův mlýn Staré Těchanovice

 


ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ PARTNERŮ MAP OPAVSKO

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska zveme na setkání všech aktérů vzdělávacího procesu v regionu.

Setkání se uskuteční ve dnech 7. – 8. dubna 2016

Davidův mlýn, Staré Těchanovice 46

Zahájení 7. dubna 2016 ve 14 hodin

Pozvánka ke stažení zde.