Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Výtvarná soutěž s Elonem

Jsme hraví, chceme podporovat děti i jejich pedagogy a hlavně chceme vytvořit originální BANNER, který bude pokračování projektu MAP Vítkovsko zdobit celé 3 roky. A v tomto případě chceme, aby směr udávaly děti! 

Proto vyhlašujeme výtvarnou soutěž s Elonem - vesmírnou bytostí, která se chce od dětí dozvědět, jak to ve školách na naší planetě Zemi funguje.

Výtvarná soutěž byla vyhlášena dnem 17. 4. 2018 a otevřena bude až do 20. 5. 2018. Zúčastnit se mohou děti/žáci ve třech kategoriích:

  1. Předškolní děti - děti poslední třídy mateřských škol připravující se na nástup do ZŠ
  2. Žáci 3. tříd základních škol (nižší stupeň)
  3. Žáci 7. tříd a 2. ročníků osmiletých gymnázií (vyšší stupeň)

Práce budou hodnoceny odbornou komisí (pedagogové základních uměleckých škol), která vybere 5 nejlepších prací v každé kategorii. Všechny práce budou ohodnoceny a představeny veřejnosti na slavnostní vernisáži v multifunkčním sále Městské knihovny Vítkov - termín bude upřesněn, kde po nějakou dobu budou vystaveny. 

Všechny potřebné materiály a instrukce k soutěži naleznete na těchto odkazech:

  • Dopis od Elona pro MŠ - Formou příběhu uvádí děti do situace a představuje jim koncept celé soutěže. Doporučujeme dětem přečíst před zahájením prací na výtvarném díle. 
  • Dopis od Elona pro ZŠ (nižší, vyšší stupeň) - Formou příběhu uvádí žáky do situace a představuje jim koncept celé soutěže. Doporučujeme žákům přečíst před zahájením prací na výtvarném díle. 
  • Pokyny k soutěži a podrobné informace - PRO PEDAGOGY

 

Kontaktní osoby pro soutěž:

Martin Hořínek - horinek@masopavsko.cz, 725 512 389

Gabriela Geherová - geherova@masopavsko.cz, 725 564 878

 


Vítkovsko aktualizovalo svůj Seznam investičních záměrů

V pořadí již čtvrté zasedání Řídícího výboru odsouhlasilo aktualizaci Seznamu investičních záměrů do vzdělávací infrastruktury. Potřeby byly opět komunikovány se všemi vzdělávacími zařízeními ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vítkov. Seznam byl schválen zcela jednohlasně a poté ihned zaslán na příslušná ministerstva. 

K drobným změnám došlo také v rámci Strategického rámce MAP, nejedná se však o zásadní zásahy, pouze o drobné konkretizace stávajících znění.

Aktualizovaný Strategický rámec včetně Seznamu investic je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení. Zveřejněn je také na portálu Územní dimenze

 


Aktualizace Strategického rámce MAP Vítkovsko včetně Seznamu investičních záměrů

POZOR, POZOR! V souvislosti s aktualizací Strategického rámce MAP a jeho důležitou přílohou Seznamu invetičních záměrů máte poslední možnost sdělit nám své záměry, které budou následně předány Řídícímu výboru MAP Vítkovsko k projednání a odsouhlasení. Uzávěrka této možnosti je 20. března 2017

Pokud nám Váš záměr chcete předat, použijte, prosím, formuláře, který naleznete ZDE

 


Řídící výbor odsouhlasil vizi a cíle vzdělávání do roku 2023

Ve středu 21. září 2016 se sešli členové Řídícího výboru Partnerství MAP Vítkovsko v Reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově s jasným cílem - diskutovat a následně odsouhlasit vizi a cíle vzdělávání do roku 2023 na Vítkovsku. Tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území Vítkovska společně se Seznamem investičních priorit do vzdělávací infrastruktury byl přijat zcela jednohlasně. Následně byl k 30. září předán Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školám se tak otvírá možnost využití evropských finančních prostředků, kterou hodlají využít. Dokument bude platný po dobu 6 měsíců, poté je možné, aby Řídící výbor provedl jeho aktualizaci (nejdříve k 31. 3. 2017).

Díky Seznamu investičních priorit, do něhož byly zaneseny investiční požadavky různých aktérů v oblasti vzdělávání, bylo zjištěno, že Vítkovsko pro kvalitní rozvoj vzdělávání potřebuje finanční prostředky v minimální výši 158 mil. Kč! 

Strategický rámec MAP společně se Seznamem investičních priorit je možné stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení

 


Pracovní skupiny pokračují ve své aktivitě

Po úvodním společném setkání zástupců vzdělávacích institucí, jejich zřizovatelů a dalších aktérů vzdělávání na území ORP Vítkov zahájily naplno svou činnost také příslušné pracovní skupiny. Ty se věnují čtyřem oblastem - předškolnímu vzdělávání, základnímu vzdělávání, problematice inkluze a volbě budoucího povolání - kariéře. Informace o jednotlivých schůzkách, postupně také výstupy z nich a pozvánky na jednotlivá setkání můžete průběžně sledovat v sekci Pracovní skupiny.

 


Společné setkání partnerů MAP Vítkovsko – první krok ke spolupráci

První společné setkání ředitelů základních a mateřských škol, jejich zřizovatelů a zástupců dalších vzdělávacích institucí ORP Vítkov se 14. dubna uskutečnilo na Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích.

Všichni aktéři vzdělávacího procesu na Vítkovsku se společně zamýšleli nad možnostmi vzájemné spolupráce, definovali hrozby a příležitosti, které v dosavadním školském systému vidí, a zahájili činnost pracovních skupin pod vedením odborných garantů.

Nejen přítomným pedagogům, ale také zástupcům neformálních vzdělávacích zařízení, rodičům či zřizovatelům vadí nekoncepčnost ze strany ministerstva, velký počet žáků ve třídách či klesající prestiž učitele. Naopak velké příležitosti vidí v získávání kvalitních pedagogů do škol a jejich dalším vzdělávání, v rozvíjení spolupráce mezi školou, rodiči a dětmi, a shodli se také na tom, že školská zařízení by měla mít větší kompetence.

Tato témata budou pedagogičtí pracovníci dále zpracovávat v pracovních skupinách, které se věnují předškolnímu vzdělávání, základnímu vzdělávání, budoucí kariéře a inkluzi. Problémy ve jmenovaných oblastech mohou pomoci řešit projekty financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ze vzájemných setkání pedagogických pracovníků, zřizovatelů a dalších představitelů vzdělávání na Vítkovsku vzejde Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023. Tento dokument je určující pro odůvodnění investic do škol v daném území, má zajistit rovnoměrné rozložení projektových témat a klade důraz na vzájemnou spolupráci škol.

Setkání proběhlo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska, realizovaném Místní akční skupinou Opavsko z. s.  

Setkání partnerů ve vzdělávání na Vítkovsku, Davidův mlýn Staré Těchanovice,
14. dubna 2016

 


ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ PARTNERŮ MAP VÍTKOVSKO

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska zveme na setkání všech aktérů vzdělávacího procesu v regionu.

Setkání se uskuteční 14. dubna 2016

Davidův mlýn, Staré Těchanovice 46

Zahájení 14. dubna 2016 v 9 hodin

Pozvánka ke stažení zde.

 


21. března se ve Vítkově poprvé sešli ředitelé škol, zřizovatelé a zástupci dalších institucí, které se zabývají vzděláváním či volnočasovými aktivitami na informačním setkání k projektu MAP Vítkovsko.

Přípravné setkán MAP Vítkovsko