Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop

Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Opavsko se mohou podílet na realizaci společně vytvořené rozvojové Strategie rozvoje regionu na roky 2014 - 2020
(SCLLD MAS Opavsko 2014-2020).

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS Opavsko  "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu". Výzvy bývají vyhlašovány zpravidla jednou ročně. Jsou tematicky děleny podle Operačního programu, který dotace na realizaci SCLLD MAS Opavsko alokuje. MAS Opavsko v letech 2017 a 2018 vyhlašuje výzvy vycházející ze tří Programových rámců (Operačních programů):

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
  • PRV (Program rozvoje venkova)
  • OPZ (Operační program zaměstnanost)
  • OPŽP (Operační program Životní prostředí)

 

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS. Kontakty naleznete zde.

Doporučujeme sledovat: www.dotaceeu.cz/