Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Nová zelená úsporám LIGHT

Upozorňujeme, že do 17. ledna 2024 je pozastaven příjem nových žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Po tomto datu bude program znovu s novými finančními prostředky pokračovat.

Dotace je určena pro domácnosti s nižšími příjmy a seniory. Je možné ji využít na výměnu oken a dveří či rychlé zateplení domu nebo na instalování fotovoltaických systémů určených k ohřevu vody. 

S důvěrou se obacejte na kancelář MAS Opavsko, poradíme vám, jaká opatření realizovat a provedeme vás procesem podání žádosti.

Informace zde:  NZÚ Light MAS Opavsko informace

Kontakty: 

e-mail: nzul.opavsko@seznam.cz

Zájemci z OPAVY: telefon - 724 393 107

Zájemci z Opavska:  telefon - 602 614 763

Zájemci z Vítkovska:  telefon - 724 957 569

Pokud se nedovoláte ihned, omlouváme se, můžeme být pracovně vytížení nebo také na dovolené.

Zanechte kontakt na sebe na e-mailu nzul.opavsko@seznam.cz  a ozveme se vám hned jak to půjde.

Plákat s informacemi ke stažení zde: Leták NZÚ light MAS Opavsko (506.7 kB)

 


Další dotační příležitosti:

irop
Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Opavsko se mohou podílet na realizaci společně vytvořené rozvojové Strategie rozvoje regionu na roky 2014 - 2020 (SCLLD MAS Opavsko 2014-2020).

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit / projektů naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS Opavsko  "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu". Výzvy bývají vyhlašovány zpravidla jednou až dvakrát ročně v každém z programových (tematických) rámců. Tyto programové rámce jsou tematicky zaměřeny na řešení vybraných problémů a potřeb území a jsou aministrovány dle pravidel a požadavků daného Operačního programu, který podpory (dotace) na realizaci vybraných projektů alokuje. MAS Opavsko v letech 2014 - 2020 vyhlašuje výzvy vycházející ze čtyř Programových rámců:

 • IROP = Integrovaný regionální operační program
 • PRV = Program rozvoje venkova
 • OPZ = Operační program zaměstnanost
 • OP ŽP = Operační program Životní prostředí
 • OP TAK = Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

irop

Finanční podpora realizace SCLLD MAS Opavsko 2014 - 2020 

Činnost kanceláře MAS Opavsko, administrace výzev a realizace SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 -2020 je podpořena několika projekty, které jsou realizovány s finanční podporou EU, Program 11703 – Integrovaný regionální operační program, 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2.

 

Kancelář MAS Opavsko realizuje následující projekty s finanční podporou EU, IROP SC 4.2:

 • Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Opavsko z.s.
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001768
 • Provozní a animační činnosti MAS Opavsko při realizaci SCLLD v letech 2017 - 2018
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007629
 • Provozní a animační činnosti MAS Opavsko při realizaci SCLLD v letech 2019 - 2023
  číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0012017

 

Cílem projektů je vytvořit vhodné podmínky pro realizaci SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 - 2020, tj. posílit řídící a administrativní postupy a podpořit činnosti MAS realizované v souvislosti s realizací SCLLD - Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje území obcí MAS Opavsko. Aktivity směřující k naplnění místní rozvojové strategie pomohou zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a aktivizovat místní lidský a ekonomický potenciál. Projekt přispěje k zajištění profesionálního řízení a stabilizaci administrativního prostředí pro realizaci SCLLD MAS Opavsko 2014-2020.

Plakát povinné publicity:

plakátpublicita

 

Kotlíkové dotace, kontakty a informace