Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop

Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Opavsko se mohou podílet na realizaci společně vytvořené rozvojové Strategie rozvoje regionu na roky 2014 - 2020
(SCLLD MAS Opavsko 2014-2020).

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS Opavsko  "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu". Výzvy bývají vyhlašovány zpravidla jednou ročně. Jsou tematicky děleny podle Operačního programu, který dotace na realizaci SCLLD MAS Opavsko alokuje. MAS Opavsko v letech vyhlašuje výzvy vycházející ze čtyř Programových rámců:

  • IROP = Integrovaný regionální operační program
  • PRV = Program rozvoje venkova
  • OPZ = Operační program zaměstnanost
  • OPŽP = Operační program Životní prostředí

 

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS. Kontakty naleznete zde.

Doporučujeme také sledovat: www.dotaceeu.cz/