Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Energeticky úsporné obecní budovy

MAS Opavsko vyhlašuje 3. výzvu k podávání jednoduchých projektových záměrů

logo

V prvním a druhém kole do realizace postoupily projekty Neplachovic a Březové.

V alokaci 77. výzvy OPŽP však ještě zůstávají peníze. Takže je možno podpořit další projekty.

Sběr projektových záměrů provádí MAS Opavsko.

Sběr projektů: průběžně

Projektové záměry je možno podávat na MAS průběžně do 31.10.2024 nebo do vyčerpání alokace (očekáváme vyčerpání do konce srpna).

Jedná se o výzvu na tzv. komplexní projekty, kdy je hlavní opatření na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie možné kombinovat se zlepšením kvality vnitřního prostředí budov, podporou OZE nebo zvýšením adaptability veřejných budov na změnu klimatu.

Podání projektu přes MAS (CLLD) je zvýhodněno dotačním bonusem až 20%.

Bodové hodnocení projektového záměru je odvozeno od výše dosažené úspory a počtu realizovaných opatření:

 • využití odpadního tepla nebo systém nuceného větrání s rekuperaci odpadního tepla
 • OZE (teplo, elektřina), komplexní řešení v celé budově
 • vnější stínící prvky (komplexní řešení v celé budově)
 • opatření k eliminaci akustických jevů (učebny, tělocvičny, hudební učebny a sály apod.)
 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých
 • technologie pro akumulaci, případně úpravu a rozvod srážkových vod
 • zelenou střechu
 • dobíjecí stanici pro vozidla na elektropohon

Výše plánovaných úspor je hodnocena na základě PENB (energetického posouzení) před a po realizaci.

Nadřazenou výzvou je 77. výzva Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.

Projekty s doporučením MAS bude možno rovnou podávat do 77. výzvy. Realizovány pak budou jako ukázkové komplexní projekty energeticky úsporných veřejných budov na území MAS Opavsko.

Projektové záměry zasílejte na e-mail: projekty.clld@masopavsko.cz

Dokumentace k výzvě

Text výzvy (783.45 kB)

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru OPŽP (82.48 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení (512.43 kB)

 

Kontaktní osoba: Bc. Petr Chroust, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Opavsko
tel.: +420 602 947 904,  e-mail: petr.chroust@masopavsko.cz

 


Aktualita duben/2024

Dotační titul MAS Opavsko - OPŽP - Energetické úspory, který byl vyhlášen koncem roku 2023, se dostává do další fáze.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil 77. výzvu - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře, do které mohou být  podány a realizovány vybrané ukázkové komplexní projekty energeticky úsporných veřejných budov.

77. výzva OPŽP

Výzva se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Jedná se o výzvu na tzv. komplexní projekty, kdy je hlavní opatření na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie možné kombinovat se zlepšením kvality vnitřního prostředí budov, podporou OZE nebo zvýšením adaptability veřejných budov na změnu klimatu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Seznam projektových záměrů vybraných pro podporu
z CLLD OPŽP (vč. projektů z území MAS Opavsko)

 

Na Opavsku se do komplexní rekonstrukce energeticky úsporných veřejných budov pustily dvě obce:

- Obec Neplachovice s přestavbou bývalé samoobsluhy na nový obecní úřad

- Městys Březová se zateplením mateřské školky

Uvedené obce a jejich samosprávy se rády podělí o zkušenosti s přípravou a výstavbou energeticky úsporného obecního objektu. K dispozici jsou také poradenstké kaacity MAS  a ENERKOm Opavsko.

Zkušenosti s komplexními projekty na snížení energetické náročnosti budov, včetně instalace fotovoltaik, získává stále více a více obcí na Opavsku. Do úsporných projektů se pustily také např. Branka u Opavy, Stěbořice, Mikolajice, Litultovice, Vřesina, Skřipov a další obce. První zkušenosti ukazují, že komplexním pojetím rekonstrukce s kombinací řady prvků (např. zateplení pláště, okna, dveře, systém nuceného větrání s rekuperací, instalace OZE, vnější stínící prvky, moderní zdroje energie a řízení) je možno ušetřit běžně až 80% primární energie. Budova tak může klidně i více energie vyrobit (např. FVE) než spotřebovat.

 


Výzva MAS Opavsko - OPŽP - Energetické úspory 2023 - Výzva uzavřena

„Výzva MAS Opavsko - OPŽP - Energetické úspory 2023“ je součástí realizace Strategie CLLD MAS Opavsko na roky 2021 – 2027 v rámci programového rámce Operačního programu Operačního programu Životní prostředí pro období 2021 - 2027 (OPŽP) s vazbou na Operační program Životní prostředí pro období 2021 - 2027, 2.A.1.1 Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

OPŽP

Operační program:

Operační program Životní prostředí pro období 2021 - 2027

Vyhlášení výzvy:

8. 11. 2023

Zahájení příjmu projektových záměrů:

8. 11. 2023,

Ukončení Výzvy:

28. 11. 2023, prodlouženo do 10.2.2024 !!!

Projektové záměry jsou přijímány prostřednictvím e-mailu na adresu projekty.clld@masopavsko.cz

Typ Výzvy:

Kolová

Finanční alokace (CZV):

30 mil. Kč pro projekty z Moravskoslezského kraje

Dokumentace k výzvě

Text výzvy (783.45 kB)

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru OPŽP (82.48 kB)

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení (512.43 kB)

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO OPŽP: https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/

Podání žádosti se řídí Specifickými pravidly a Obecnými pravidly ŘO OPŽP: https://opzp.cz/dokument/2605

 

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Chroust, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Opavsko
e-mail: petr.chroust@masopavsko.cz

tel.: +420 602 947 904

uživatelské jméno v MS2021+: EGCHRPET