Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Program rozvoje venkovaPRV

 

 

 

 

4. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2020

S účinností k datu 18.5.2020 vyhlašuje Místní akční skupina Opavsko z.s. 4. výzvu programového rámce PRV zaměřenou na modernizace a základní služby v obcích MAS, drobné venkovské podnikání, řemesla či zemědělce.

Vyhlášení výzvy: 18.5. 2020 – od tohoto data lze generovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 18.5. – 30. 6. 2020 (příjem žádostí je realizován taktéž prostřednictvím Portálu farmáře)

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře
Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat u projektového manažera MAS Opavsko Pavla Válka (kontakty zde)!

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV Výzva č.4​​​​​​​

 

Text Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova

Vyhlášeny jsou tyto Fiche (témata podpory): (V případě, že nelze soubor otevřít, stáhněte si jej do počítače).

Fiche 2. Investice do zemědělských podniků

Fiche 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích

Fiche 14. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

V rámci Fiche č.14 budou podporovány tyto aktivity:

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
Stezky (mimo les)
Muzea a expozice pro obce

 

Přílohy k Výzvě:

Fiche 2_Vzor nepovinné přílohy Popis vlivu projektu na ŽP

Fiche 3_ Příloha Seznam surovin

Fiche 10_ Příloha Seznam turistických atraktivit vzor

Fiche 14_ Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche_Příloha sdílení dobré praxe

Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP

Seznam projektů vybraných k podpoře PRV

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti

Příloha Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/rozvoje obce

 

Návody a postupy:

Postup podání žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla

Zasílání emailový zpráv k dokumentům odeslaných ze SZIF

Podání Žádosti o platbu

Postup doplnění žádosti o dotraci přes Portál farmáře

Práce s přílohami - Prohlášení o zařazení podniku, finanční zdraví, de minimis.

Postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře

 

Upozorňujeme na další podmínky pro podávání žádostí o dotaci:

 • Pro podání žádosti je potřeba registrace do Portálu farmáře, vyřizuje podatelna RO SZIF v Opavě na ulici Krnovská 69.
 • Žádosti se podávají elektronicky na formuláři, který bude možno vygenerovat až po vyhlášení Výzvy.
 • Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz
 • Žádosti a jejich přílohy doporučujeme před podáním zkonzultovat v kanceláři MAS.
 • Plánovaný projekt Fiche 14 musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • U projektů Fiche 14 týkajících se vzdělávání musí být prokázán soulad s Místním akčním plánem vzdělávání
 • MAS budou chodit dokumenty na PF. Žadateli budou chodit dokumenty do DS (pokud ji má) i na PF. Dokumenty se žadateli na PF zobrazí až když si je přečte v DS (pokud tedy DS žadatel má).

 

Pro žadatele bude na MAS uspořádán informační seminář.

úterý 26.5.2020 od 10:00 hod, kancelář MAS, Zámecká 313 Hradec nad Moravicí

Pozvánka na seminář - (Fiche 10 a 14) - Obce, neziskové organizace a veřejný sektor

Prezentace k semináři

čtvrtek 28.5.2020 od 10:00 hod, kancelář MAS, Zámecká 313 Hradec nad Moravicí

Pozvánka na seminář -  (Fiche 2, 3 , 7) - Soukromý sektor, zemědělci, podnikatelé a řemeslníci

Prezentace k semináři
 

Upozorňujeme na kapacitní omezení seminářů. Prosíme o registraci účasti předem do 22.5. u kolegy Válka,
tel.: 725 555 857 nebo emailem: valek@masopavsko.cz

 

 

Archiv, uzavřených Výzev

3. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2019

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
přijaté žádosti o dotaci Výzva 3.pdf                                        

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě č. 3 (Program rozvoje venkova) MAS Opavsko zde:

Text Výzvy č. 3 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko

Vyhlášení Výzvy 5. června 2019 od 8:00.

Příjem příloh k Žádosti o dotaci od 5. června 2019

Příjem žádostí o dotaci 5. 6. - 5. 7. 2019, do 24.00

 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Fiche 5 Zemědělská infrastruktura

Fiche 7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 9 Investice do ochrany melioračních a zpevňujícíh dřevin

Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 11 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vzor přílohy k Fichi 3_ Seznam surovin

Vzor přílohy k Fichi 10 _Seznam turistických atraktivit

 

2. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2018

Text Výzvy č. 2
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko
 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 1_Předávání znalostí a informační akce
Fiche 3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4_Lesnická infrastruktura
Fiche 6_Pozemkové úpravy
Fiche 7_Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 9_ Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Fiche 10_Neproduktivní investice v lesích
Fiche 11_Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 12_Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

1. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2017

Text Výzvy č.1 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí_Výzvy č. 1
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

1_Předávání znalostí a informační akce
2_Investice do zemědělských podniků
3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4_Lesnická infrastruktura
5_Zemědelská infrastruktura
6_Pozemkové úpravy
7_Podpora investic na založeni nebo rozvoj nezemědělských činností
8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
9_Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
10_Neproduktivní investice v lesích
11_Investice do lesnických technologii a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uváděni na trh

Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

Integrovaný Regionální Operační program