Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Program rozvoje venkovaPRV

 

 

 

9. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2023

Datum vyhlášení výzvy: 20. 11. 2023 – od tohoto data bude možno vygenerovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 20.11 – 20.12. 2023 (příjem žádostí je realizován prostřednictvím Portálu farmáře)

Ve výzvě jsou vyhlášeny tyto Fiche (tematické oblasti):

 

F 14

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

 

 


 

Seznam vybraných a nevybraných žádos

Seznam doručených žádostí na MAS 

Souhlas se zněním Výzvy

Způsob výběrů projektů na MAS 

Text Výzvy č.9

Preferenční kritéria a vyhlášené Fiche ke stažení:

Fiche č. 14

Před otevřením si uložte soubor do složky v počítači. Otevírejte pouze ze složky počítače!

Přetrvává - li problém klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte otevřít v programu a vyberte Adobe acrobat.

Poslední možností je aktualizace prohlížeče.

 

Další přílohy k doložení preferenčních kritérií:

Fiche 14: Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche 14: Příloha_Nepovinná publicita a sdílení dobré praxe

Fiche 14 Manuál sdílení informací a dobré praxe a publicita SZIF

Fiche 14: Příloha_Soulad s rozvojem/plánem obce

Fiche 14: Seznam projektů vybraných k podpoře PRV Výzva č. 1-8

Fiche 14:Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP

Fiche 14: Záznam z jednání

Fiche 14: Metodický výklad veřejných prostranství 

Fiche 14: Prezentace ukázek veřejných prostranství

8. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2023

Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2023 – od tohoto data bude možno vygenerovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 21.6– 21.7. 2023 (příjem žádostí je realizován prostřednictvím Portálu farmáře)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí Výzva č. 8 PRV

Seznam doručených žádostí na MAS Opavsko

Zápis  z jednání rozhodovacího orgánu a hlasování

Zápis  z jednání výběrového orgánu a hlasování

 

Prezentace ze semináře.

Ve výzvě jsou vyhlášeny tyto Fiche (tematické oblasti):

F 10

Neproduktivní investice v lesích

F 14

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

 

 

Text Výzvy č.8 

Souhlas s vyhlášením Výzvy

Způsob výběru projektů na MAS 

Preferenční kritéria a vyhlášené Fiche ke stažení:

F 10

Neproduktivní investice v lesích

F 14

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

 

 

 

Před otevřením si uložte soubory do složky v počítači. Otevírejte pouze ze složky počítače!

Přetrvává - li problém klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte otevřít v programu a vyberte Adobe acrobat.

Poslední možností je aktualizace prohlížeče.

 

 

Další přílohy k doložení preferenčních kritérií:

Fiche 10: Příloha Seznam turistických atraktivit vzor

Fiche 14: Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche 14: Příloha_Nepovinná publicita a sdílení dobré praxe

Fiche 14 Manuál sdílení informací a dobré praxe a publicita SZIF

Fiche 14: Příloha_Soulad s rozvojem/plánem obce

Fiche 14: Seznam projektů vybraných k podpoře PRV Výzva č. 1-7

Fiche 14:Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP

Fiche 14: Záznam z jednání

Fiche 14: Metodický výklad veřejných prostranství 

Fiche 14: Prezentace ukázek veřejných prostranství

 

Obecné přílohy a postupy:

Pravidla PRV 19.2.1

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a podání na MAS

Práce s přílohami - finanční zdraví, prohlášení o zařazení podniku 

Postup pro vygenerování Hlášení o změně 

Postup pro doplnění žádosti o dotaci na MAS

Manuál sdílení informací a dobré praxe a publicita SZIF

 

Zadávání zakázek a postup pro výběr dodavatele:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Cenový marketing, náležitosti, příklady dobré a špatné praxe

Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor 

Příručka k aplikaci veřejné zakázky na portálu eagri.cz

Informace k VŘ na stránkách SZIFu

Postup pro doložení žádosti o dotaci po VŘ nebo velkém CM

 

7. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2023

Datum vyhlášení výzvy: 8. 2. 2023 – od tohoto data bude možno vygenerovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 10.2 – 10.3. 2023 (příjem žádostí je realizován prostřednictvím Portálu farmáře)

Seznam vybraných a nevybraných žádostí Výzva č. 7 MAS Opavsko

Seminář pro žadatele se uskuteční 15.2.2023 v 15:00 v kanceláři MAS Opavsko. Více informací v pozvánce.

Další informace k výzvě:

Ve výzvě jsou vyhlášeny tyto Fiche (tematické oblasti):

F2

Investice do zemědělských podniků

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

 

 

Text Výzvy č. 7

Souhlas s vyhlášením Výzvy

Způsob výběru projektů na MAS

Prezentace ze semináře 

Seznam doručených žádostí Výzva č. 7

 

Preferenční kritéria a vyhlášené Fiche

Fiche 2. Investice do zemědělských podniků

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Před otevřením si uložte soubory do složky v počítači. Otevírejte pouze ze složky počítače!

Přetrvává - li problém klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte otevřít v programu a vyberte Adobe acrobat.

Poslední možností je aktualizace prohlížeče.

Další přílohy k doložení preferenčních kritérií:

Fiche 2 a 7: Seznam projektů vybraných k podpoře PRV Výzva č. 1- 6

Fiche 7: Příloha_Nepovinná publicita a sdílení dobré praxe 

Obecné přílohy a postupy:

Pravidla PRV 19.2.1

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a podání na MAS

Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv z Portálu farmáře

Práce s přílohami - finanční zdraví, prohlášení o zařazení podniku

Postup pro vygenerování Hlášení o změně

Postup pro doplnění žádosti o dotaci na MAS

Manuál sdílení informací a dobré praxe a publicita SZIF

 

Zadávání zakázek a postup pro výběr dodavatele:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Cenový marketing, náležitosti, příklady dobré a špatné praxe

Tabulka cenového marketingu - doporučený vzor 

Příručka k aplikaci veřejné zakázky na portálu eagri.cz

Informace k VŘ na stránkách SZIFu

Postup pro doložení žádosti o dotaci po VŘ nebo velkém CM

 

6. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2022

 

Datum vyhlášení výzvy: 7. 2. 2022 – od tohoto data bude možno vygenerovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 10.2 – 31.3. 2022 (příjem žádostí je realizován prostřednictvím Portálu farmáře)

Výzva byla dne 31.3.2022 uzavřena. Žadatelům děkujeme za zájem podílet se svými projekty na realizaci Strategie CLLD MAS Opavsko na období 2014 - 2020, resp. 2021 - 2027.

V současné době probíhá administrativní kontrola podaných žádostí kanceláří MAS. V případě zjištěných nesrovnalostí, budou žadatelé vyzvání k doplnění dokumentace žádosti. Žadatelé, kontrolujte prosím své e-mailové kontakty uvedené v žádosti o dotaci, abyste mohli na případné administrativní požadavky včas reagovat.

Na tomto místě uvádíme seznam přijatých žádostí o dotaci:  Seznam doručených žádostí na MAS Výzva č. 6 

Další informace k výzvě:

Ve výzvě jsou vyhlášeny tyto Fiche (tematické oblasti):

F2

Investice do zemědělských podniků

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F10

Neproduktivní investice v lesích

F14

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Aktivity: veřejná prostranství, mateřské a základní školy, vybavení pro spolkovou činnost včetně knihoven, hasičské zbrojnice, obchody, muzea a expozice, turistické stezky, drobné venkovské památky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV MAS Opavsko Výzva č.6

 

Text výzvy, přílohy výzvy vč. seznamu vyhlášených Fichí:

(Pro otevření je nutno si Fiche nejprve stáhnout a otevřít na lokálním zařízení)

Text Výzvy č.6 

SZIF Potvrzení Výzvy

Způsob výběru projektů na MAS

 

Fiche 2. Investice do zemědělských podniků 

Fiche 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích

Fiche 14. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Před otevřením si uložte soubory do složky v počítači. Otevírejte pouze ze složky počítače!

Přetrvává - li problém klikněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte otevřít v programu a vyberte Adobe acrobat.

Poslední možností je aktualizace prohlížeče.

Další přílohy k doložení preferenčních kritérií:

Fiche 3: Seznam surovin

Fiche 10_ Příloha Seznam turistických atraktivit vzor

Fiche 14_ Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche 3,7,14: Příloha_Nepovinná publicita a sdílení dobré praxe

Fiche 14: Příloha_Soulad s rozvojem/plánem obce

Fiche 2, 3, 7, 14: Seznam projektů vybraných k podpoře PRV Výzva č. 1-5

Fiche14:Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP

Fiche 14: Záznam z jednání

Fiche 14: Metodický výklad veřejných prostranství 

Fiche 14: Prezentace ukázek veřejných prostranství

Manuál sdílení informací a dobré praxe a publicita SZIF

 

Obecné přílohy a postupy:

Pravidla PRV 19.2.1

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a podání na MAS

Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv z Portálu farmáře

Práce s přílohami - finanční zdraví, prohlášení o zařazení podniku

Postup pro vygenerování Hlášení o změně

Postup pro doplnění žádosti o dotaci na MAS

 

Zadávání zakázek a postup pro výběr dodavatele:

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Seznam dokumentace z VŘ k zadávání zakázek mimo režim zákona

Příručka k aplikaci veřejné zakázky na portálu eagri.cz

Informace k VŘ na stránkách SZIFu

Postup pro doložení žádosti o dotaci po VŘ nebo velkém CM 31.8-2.11.2022

 

Další organizační Informace k výzvě:

 • Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře
 • Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat u projektového manažera Pavla Válka (kontakty zde).

Ing. Pavel Válek, tel.: 725 555 857, e-mail: pavel.valek@masopavsko.cz

 

Upozorňujeme na další důležité aspekty při podávání žádostí o dotaci:

 • Pro podání žádosti je potřeba registrace do Portálu farmáře, vyřizuje podatelna RO SZIF v Opavě na ulici Krnovská 69.
 • Žádosti se podávají elektronicky přes Portál farmáře na formuláři, který bude možno vygenerovat až po vyhlášení Výzvy.
 • Žádost o dotaci MAS musí obsahovat též komentáře a nepovinné přílohy k nároku na zisk bodů dle preferenčních kritérií, dle kterých hodnotitelská komise MAS žádosti seřadí. Viz popis preferenčních kritérií jednotlivých Fichí.

 • Projektové záměry, žádosti a jejich přílohy doporučujeme před podáním zkonzultovat v kanceláři MAS. V rámci konzultace ověříme uznatelnost výdajů projektového záměru a sníží se tak riziko chyb v žádostech, které by vedly k jejich vyřazení v rámci administrace podaných Žádostí o dotaci.
 • Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrovány do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz
 • Plánovaný projekt Fiche 14 musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • U projektů Fiche 14 týkajících se vzdělávání musí být prokázán soulad s Místním akčním plánem vzdělávání
 • MAS budou doručovány dokumenty na PF. Žadateli budou doručovány dokumenty do datové schránky (DS) (pokud ji má) i na Portál farmáře (PF). Dokumenty se žadateli na PF zobrazí teprve po přečtení v DS (pokud DS má žadatel zřízenu).

 

Termíny seminářů pro žadatele:

16.2.2022 od 13:00 kancelář MAS Opavsko, Zámecká 313. Hradec nad Moravicí

Určeno pro: zemědělce, potravináře a podnikatele

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

17.2.2022 od 13:30 kancelář MAS Opavsko, Zámecká 313. Hradec nad Moravicí

Určeno pro: obce, spolky, školy, nadace, nadační fondy a církve

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 


5. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2021

 

Výzva byla dne 30.6.2021 uzavřena. Žadatelům děkujeme za zájem podílet se svými projekty na realizaci Strategie CLLD MAS Opavsko na období 2014 - 2020.

Nyní probíhá administrativní kontrola podaných žádostí kanceláří MAS. V případě zjištěných nesrovnalostí, budou žadatelé vyzvání k doplnění dokumentace žádosti. Žadatelé, kontrolujte prosím své e-mailové kontakty uvedené v žádosti o dotaci, abyste mohli na případné administrativní požadavky včas reagovat.

Na tomto místě uvádíme seznam přijatých žádostí o dotaci:  Seznam přijatých žádostí PRV Výzva č.5 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV Výzva č.5 MAS Opavsko 

 

Text Výzvy:

Dne 25.5.2021 vyhlásila Místní akční skupina Opavsko z.s. 5. výzvu programového rámce PRV zaměřenou na modernizaci a základní služby v obcích MAS Opavsko, drobné venkovské podnikání, řemesla či zemědělské podnikání.

Otevřeny byly tyto Fiche (témata):

F2

Investice do zemědělských podniků

F7

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

F10

Neproduktivní investice v lesích

F14

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

 

 

 

 

 

Text Výzvy č. 5 PRV

Fiche 2: Investice do zemědělských podniků

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích

Fiche 14. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

V rámci Fiche č.14 budou podporovány tyto aktivity:

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
Stezky (mimo les)
Muzea a expozice pro obce

Přílohy k Výzvě:

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti

Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP 

Seznam projektů vybraných k podpoře PRV Výzva č.1-4  (458.74 kB)

Fiche 10_ Příloha Seznam turistických atraktivit vzor 

Fiche 14_ Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche_14_Příloha sdílení dobré praxe 

Příloha Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/rozvoje obce 

Příloha Prohlášení o realizaci projektu v souladu s MAP (354.03 kB)

 

Postupy:

Postup pro dokládání příloh na MAS 

Postup pro doplnění žádosti o dotaci na MAS 

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci

Postup pro zasílání notifikačních zpráv z Portálu farmáře

Pravidla

Práce s přílohami - Prohlášení o zařazení podniku, finanční zdraví, de minimis.

Postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře

 

Datum vyhlášení výzvy: 25.5. 2021 – od tohoto data bude možno vygenerovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 25.5. – 30. 6. 2021 (příjem žádostí je realizován prostřednictvím Portálu farmáře)

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře
Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat u projektového manažera Pavla Válka (kontakty zde).

K datu vyhlášení výzvy budou zde na webových stránkách MAS Opavsko zveřejněny veškeré informace o výzvě, potřebné dokumenty a přílohy.

Upozorňujeme na další podmínky pro podávání žádostí o dotaci:

 • Pro podání žádosti je potřeba registrace do Portálu farmáře, vyřizuje podatelna RO SZIF v Opavě na ulici Krnovská 69.
 • Žádosti se podávají elektronicky na formuláři, který bude možno vygenerovat až po vyhlášení Výzvy.
 • Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz
 • Žádosti a jejich přílohy doporučujeme před podáním zkonzultovat v kanceláři MAS.
 • Plánovaný projekt Fiche 14 musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • U projektů Fiche 14 týkajících se vzdělávání musí být prokázán soulad s Místním akčním plánem vzdělávání
 • MAS budou chodit dokumenty na PF. Žadateli budou chodit dokumenty do DS (pokud ji má) i na PF. Dokumenty se žadateli na PF zobrazí až když si je přečte v DS (pokud tedy DS žadatel má)

 

Pro žadatele MAS uspořádá semináře:

 

Fiche 2 a Fiche 7: (zemědělci a podnikatelé)

úterý 25. 5. 2021 od 10:00 hod., forma: Online: https://meet.google.com/xfm-mbou-vct

středa 16. 6. 2021, od 10:00 hod., forma: prezenční, kancelář MAS Opavsko, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí

Pozvánka podniky

Prezentace ze semináře (1.73 MB)

 

Fiche 10 a Fiche 14: (obce, neziskový sektor)

středa 26. 5. 2021 od 10:00 hod, forma: Online https://us02web.zoom.us/j/85744307071

úterý 15. 6. 2021 od 10:00 hod., forma: prezenční, kancelář MAS Opavsko, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí

Pozvánka obce

Prezentace 

 

 


4. Výzva pro podávání žádostí o podporu v rámci Programového rámce: Program rozvoje venkova (PRV) 2020

S účinností k datu 18.5.2020 vyhlašuje Místní akční skupina Opavsko z.s. 4. výzvu programového rámce PRV zaměřenou na modernizace a základní služby v obcích MAS, drobné venkovské podnikání, řemesla či zemědělce.

Vyhlášení výzvy: 18.5. 2020 – od tohoto data lze generovat žádost na Portálu Farmáře.
Příjem žádostí: 18.5. – 30. 6. 2020 (příjem žádostí je realizován taktéž prostřednictvím Portálu farmáře)

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu Farmáře
Žádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat u projektového manažera MAS Opavsko Pavla Válka (kontakty zde)!

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko

Seznam vybraných a nevybraných žádostí PRV Výzva č.4

 

Text Výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova

Vyhlášeny jsou tyto Fiche (témata podpory): (V případě, že nelze soubor otevřít, stáhněte si jej do počítače).

Fiche 2. Investice do zemědělských podniků

Fiche 3. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 7. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 10. Neproduktivní investice v lesích

Fiche 14. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

V rámci Fiche č.14 budou podporovány tyto aktivity:

Veřejná prostranství v obcích
Mateřské a základní školy
Hasičské zbrojnice
Obchody pro obce
Vybrané kulturní památky
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven
Stezky (mimo les)
Muzea a expozice pro obce

 

Přílohy k Výzvě:

Fiche 2_Vzor nepovinné přílohy Popis vlivu projektu na ŽP

Fiche 3_ Příloha Seznam surovin

Fiche 10_ Příloha Seznam turistických atraktivit vzor

Fiche 14_ Příloha Seznam IZB a POI vzor

Fiche_Příloha sdílení dobré praxe

Seznam projektů vybraných k podpoře OPZ IROP OPŽP

Seznam projektů vybraných k podpoře PRV

Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti

Příloha Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/rozvoje obce

 

Návody a postupy:

Postup podání žádosti o dotaci

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla

Zasílání emailový zpráv k dokumentům odeslaných ze SZIF

Podání Žádosti o platbu

Postup doplnění žádosti o dotraci přes Portál farmáře

Práce s přílohami - Prohlášení o zařazení podniku, finanční zdraví, de minimis.

Postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře

 

 

Upozorňujeme na další podmínky pro podávání žádostí o dotaci:

 • Pro podání žádosti je potřeba registrace do Portálu farmáře, vyřizuje podatelna RO SZIF v Opavě na ulici Krnovská 69.
 • Žádosti se podávají elektronicky na formuláři, který bude možno vygenerovat až po vyhlášení Výzvy.
 • Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz
 • Žádosti a jejich přílohy doporučujeme před podáním zkonzultovat v kanceláři MAS.
 • Plánovaný projekt Fiche 14 musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu).
 • U projektů Fiche 14 týkajících se vzdělávání musí být prokázán soulad s Místním akčním plánem vzdělávání
 • MAS budou chodit dokumenty na PF. Žadateli budou chodit dokumenty do DS (pokud ji má) i na PF. Dokumenty se žadateli na PF zobrazí až když si je přečte v DS (pokud tedy DS žadatel má).

 

Pro žadatele bude na MAS uspořádán informační seminář.

úterý 26.5.2020 od 10:00 hod, kancelář MAS, Zámecká 313 Hradec nad Moravicí

Pozvánka na seminář - (Fiche 10 a 14) - Obce, neziskové organizace a veřejný sektor

Prezentace k semináři

čtvrtek 28.5.2020 od 10:00 hod, kancelář MAS, Zámecká 313 Hradec nad Moravicí

Pozvánka na seminář -  (Fiche 2, 3 , 7) - Soukromý sektor, zemědělci, podnikatelé a řemeslníci

Prezentace k semináři
 

Upozorňujeme na kapacitní omezení seminářů. Prosíme o registraci účasti předem do 22.5. u kolegy Válka,
tel.: 725 555 857 nebo emailem: valek@masopavsko.cz

 

 

Archiv, uzavřených Výzev

3. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2019

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
přijaté žádosti o dotaci Výzva 3.pdf                                        

 

Dokumentace k vyhlášené výzvě č. 3 (Program rozvoje venkova) MAS Opavsko zde:

Text Výzvy č. 3 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko

Vyhlášení Výzvy 5. června 2019 od 8:00.

Příjem příloh k Žádosti o dotaci od 5. června 2019

Příjem žádostí o dotaci 5. 6. - 5. 7. 2019, do 24.00

 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Fiche 5 Zemědělská infrastruktura

Fiche 7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 9 Investice do ochrany melioračních a zpevňujícíh dřevin

Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 11 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vzor přílohy k Fichi 3_ Seznam surovin

Vzor přílohy k Fichi 10 _Seznam turistických atraktivit

 

2. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2018

Text Výzvy č. 2
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko
 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

Fiche 1_Předávání znalostí a informační akce
Fiche 3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 4_Lesnická infrastruktura
Fiche 6_Pozemkové úpravy
Fiche 7_Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 9_ Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Fiche 10_Neproduktivní investice v lesích
Fiche 11_Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Fiche 12_Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

1. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2017

Text Výzvy č.1 Programu Rozvoje venkova, MAS Opavsko
Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí_Výzvy č. 1
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko:
Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 1 Programu rozvoje venkova MAS Opavsko

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít, v některých prohlížečích totiž může otevření způsobovat problém)

1_Předávání znalostí a informační akce
2_Investice do zemědělských podniků
3_Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4_Lesnická infrastruktura
5_Zemědelská infrastruktura
6_Pozemkové úpravy
7_Podpora investic na založeni nebo rozvoj nezemědělských činností
8_Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
9_Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
10_Neproduktivní investice v lesích
11_Investice do lesnických technologii a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uváděni na trh

Seznam surovin_Příloha k fichi č.3
F10 Vzor přílohy Seznam turistických atraktivit

 

Integrovaný Regionální Operační program