Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Program rozvoje venkovaPRV

 

 

Avízo:
Na rok 2019 je plánována 3. Výzva programového rámce PRV

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: květen 2019

Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí v rámci výzvy: červen 2019

Plánováno je vyhlášení těchto Fichí:

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských  činností 
 • Lesnická infrastruktura 
 • Zemědělská infrastruktura
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 • Neproduktivní investice v lesích 
 • Investice do lesnických technologií 

V následující podzimní 4. výzvě budou dále přidány:

 • Investice do zemědělských  podniků 
 • Nová Fiche: Občanská vybavenost dle článku 20
Po schválení výzvy ze strany řídícího orgánu budeme informovat
 

2. Výzva (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2018

Výzva je aktuálně uzavřena. V rámci 2. výzvy byly na MAS Opavsko podány/přijaty tyto Žádosti o dotaci:

 

Aktuální seznam žádostí o dotaci

Přijaté žádosti o dotaci prošly procesem hodnocení. Projekty byly seřazeny dle přiděleného bodového hodnocení.

Ve 2. výzvě byly MAS Opavsko vybrány k realizaci tyto Žádosti o dotaci:

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy (k 30. 4. 2019)

Dokumentace k vyhlášené výzvě č.2 (Program rozvoje venkova) MAS Opavsko zde:

Text Výzvy č.2 Programu rozvoje venkova, MAS Opavsko

Vyhlášení Výzvy 3.května 2018 od 8:00.

Příjem příloh k Žádosti o dotaci od 11.května 2018

 

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít)

Fiche 1 Předávání znalostí a informační akce

Fiche 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4 Lesnická infrastruktura

Fiche 6 Pozemkové úpravy

Fiche 7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 8 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Fiche 9 Investice do ochrany melioračních a zpevňujícíh dřevin

Fiche 10 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 11 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Fiche 12 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Vzor přílohy k Fichi 3_ Seznam surovin

Vzor přílohy k Fichi 10 _Seznam turistických atraktivit

 

Pravidla pro poskytování dotace platné pro Výzvu č.2

Pravidla pro žadatele pro operace 19.2.1

Příručka pro publicitu

 

VÝBĚROVÉ/ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ platné pro Výzvu č. 2

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

 

Výzva č. 1 (programový rámec: Program rozvoje venkova) 2018

V rámci 1. Výzvy byly přijaty tyto žádosti: Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci

V rámci výzvy bude možno podávat žádosti o podporu v rámci těchto Fichí (oblastí podpory):

(Dokumenty k výzvě doporučujeme nejdříve uložit do počítače a poté otevřít)

Pravidla pro poskytování dotace platné pro Výzvu č.1

VÝBĚROVÉ/ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ pro Výzvu č.1 

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 1_Stavební práce

Příloha č. 2_Zadávací podmínky

Příloha č. 3_Protokol o otvírání a hodnocení nabídek

Příručka č. 4_Jmenování komise

 

Dokumenty k hodnocení projektů na MAS

 

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS.
Manažer pro programový rámec PRV: Bc. Pavel Válek 
Kontakty naleznete zde.

 


 

Integrovaný Regionální Operační program