Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

 logo logo

 

Výzva č.1 Společná zemědělská politika
- Intervence LEADER 52.77

Termín vyhlášení Výzvy: 15.5.2024

Termín příjmu žádosti o dotaci na MAS: 15.5.2024 - 16.6.2024

Termín finálního podání na RO SZIF: 6.9.2024

Text Výzvy č. 1 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:

Číslo a název Fiche Alokace  (Kč)
Fiche 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 4 500 000
Fiche 3 - Nezemědělské podnikání 3 000 000
Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků 3 500 000
Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí 7 000 000
Celkem 18 000 000

Odkaz na výzvu na webových stránkách SZIF: 

https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-opava?ino=0&portalAction=detail&ji=1000360970

Seminář pro žadatele:

23.5.2024 - od 13:00 určeno pro obce, spolky, nadace, církve

Pozvánka 

23.5.2024 - od 15:00 určeno především pro soukromý sektor, zemědělce, podnikatele, řemeslníky, potravináře

Pozvánka  

Prezentace ze semináře 

Fiche Výzvy:

Fiche 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

Přílohy:

Fiche 1_Pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj.docx

Propagace nad rámec povinné publicity 

 

Fiche 3 - Nezemědělské podnikání 

Přílohy:

Fiche_3_Pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj.docx 

Propagace nad rámec povinné publicity 

Záznam z jednání 

 

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

Přílohy:

Fiche 4_Pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj.docx 

Propagace nad rámec povinné publicity 

Záznam z jednání 

 

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí 

Přílohy:

Příloha Seznam IZB a POI vzor.docx 

Propagace nad rámec povinné publicity 

Seznam investičních záměrů IROP k 17_10_2023.pdf 

Počet obyvatel MAS Opavsko.xlsx

Seznam vybraných žádostí IROP 

Záznam z jednání 

 

Způsob výběru projektů na MAS

Interní postupy MAS při realizaci programového rámce SZP

 

Přidaná hodnota projektu

Každý projekt musí obsahovat vyjádření žadatele k přidané hodnotě projektu. Projekt má přidanou hodnotu, pokud přináší pro území MAS efekty, které by nepřinesl, pokud by byl realizován z jiných zdrojů.  Může se např. jednat o prvožadatele, kteří by bez pomoci MAS o dotaci nežádali, případně o inovativní projekty, které přináší nová řešení v místním kontextu. Vysvětlení nalezení a doložení přidané hodnoty je uvedeno v příloze Interní postupy MAS (kapitola 4.2).

Kontaktní osoba / konzultace:

Pavel Válek
programový manažer SCLLD pro SZP
e-mail: pavel.valek@masopavsko.cz
tel.: 725 555 857

 

Další dokumentace a přílohy

Pravidla SZP

Příručka pro zadávaní veřejných zakázek

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci

Změny limitů v zadávání zakázek 

Seznam dokumentace k přímému nákupu

Seznam dokumentace k cenovému marketingu

Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení 

Seznam dokumentace k Výběrovému řízení

Nejčastější dotazy týkající se projektů

Přidaná hodnota projektu 

PŘÍRUČKA pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací přes Portál farmáře SZIF