Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop
Místní integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Opavsko
pro období 2014 - 2020

 

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny je celkovou střednědobou strategií. Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období Evropské unie na roky 2014 -2020.

Víceodvětvová strategie zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v regionu, doložená realizací plánování v rámci MAS, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity bez ohledu na zdroje financování. Musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby regionu s vyčíslením jejich měřitelných indikátorů.

Strategie je vytvářena na základě reálných potřeb (CO?) zjištěných na základě doložitelného průzkumu regionu, přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech (PROČ?). Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným přínosem a dopady navržených opatření na území MAS Opavsko.

 

Schválená verze Místní Integrované Strategie rozvoje území

Místní akční skupiny Opavsko z.s. na roky 2014 - 2020 k 25. 10. 2016

 

 

Mapové podklady (typologie obcí) pro analýzy jsou k dispozici v kanceláři MAS Opavsko.


Aktivity pro zkvalitnění tvorby a komunitní projednání SCLLD jsou finančně podpořeny v rámci OPTP. Projekt s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavska má číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00329.

logo OPTP