Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop

Příprava nové strategie na období 2021–2027

V letošním roce 2020 probíhá příprava nové strategie Místní akční skupiny Opavsko z.s. na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Opavska.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: analytická část obsahující také analýzu problému a potřeb území, návrh cílů a opatření k realizaci a akční plány jednotlivých programů.

Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Opavsko dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Harmonogram přípravy Strategie: 

Sběr dat a analýza území - do listopad 2020

Rozhovory s místními aktéry - do prosinec 2020

Analytická část strategie - prosinec 2020

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - prosinec 2020 až leden 2021

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) - Členská schůze jaro 2021

Návrhová část strategie - březen, duben 2021

Akční plány - duben, květen 2021

 

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační činnosti při realizaci SCLLD v letech 2019-2023" (IROP) a projektu "Tvorba analytické části SCLLD MAS Opavsko na roky 2021-2027" (podpora Moravskoslezského kraje).

 

Rada Moravskoslezského kraje schválila 17. 2. 2020 podmínky dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020. MAS Opavsko z. s. v dotačním řízení uspěla a získá od kraje dotaci ve výši 70% nákladů na tvorbu analytické části SCLLD MAS Opavsko pro roky 2021-2027, maximálně však 321 020,- Kč. Projekt bude zahrnovat sběr dat, jejich zpracování a tvorbu analytické části strategie. Práce na projektu budou probíhat v roce 2020. 

 

Analytická část SCLLD MAS Opavsko pro programové období 2021 - 2027 

 

 

Aktuality ke strategii:

Srdečně Vás zveme k zapojení se do přípravy

Strategie rozvoje území obcí MAS Opavsko.

 

Návrhy alokací nových operačních programů vypadají jako buldozery valící miliardy. EU chystá velký balík peněz pro přechod na Green Deal a zelenou ekonomiku. Droboučký mikroorganismus hýbe ekonomikou a mění makroekonomické trendy i životní osudy. Toto vše se projevuje i u nás na venkově, v našich životech. Jak říká klasik Jára Cimrman: "Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co se dá dělat". Klasik se však mýlí: dá se něco dělat, lepší je "být při tom".

My sami nejlépe víme, co nás trápí a co potřebujeme, můžeme říci, co je pro nás užitečné a přínosné a čemu se budeme věnovat.

 

Proběhlé pracovní skupiny: 

 

Pracovní skupina Sociální služby - 18. 1. 2021 od 13:00

 

Pracovní skupina Obce a vybavenost obcí ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:00

 

Pracovní skupina Podnikání a cestovní ruch v úterý 15. 12. 2020 od 13:00

 

Pracovní skupina Zemědělství a lesnictví ve středu 16. 12. 2020 od 13:00,

 

Pracovní skupina Životní prostředí  v úterý 8. 12. 2020 od 14:00