Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

irop

Srdečně Vás zveme k zapojení se do přípravy Strategie rozvoje území obcí MAS Opavsko na roky 2021 - 2027

 

EU chystá velký balík peněz pro přechod na Green Deal a zelenou ekonomiku. Droboučký mikroorganismus (covid) hýbe ekonomikou a mění makroekonomické trendy i životní osudy. Toto vše se projevuje i u nás na venkově, v našich životech. Jak říká klasik Jára Cimrman: "Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co se dá dělat". Klasik se však mýlí: dá se něco dělat, lepší je "být při tom".

My sami nejlépe víme, co nás trápí a co potřebujeme, můžeme říci, co je pro nás užitečné a přínosné a čemu se budeme věnovat.

Příprava nové strategie na období 2021–2027

Také v roce 2021 pokračuje příprava nové strategie Místní akční skupiny Opavsko z.s. na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Opavska.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: analytická část obsahující také analýzu problému a potřeb území, návrh cílů a opatření k realizaci a akční plány jednotlivých programů.

Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Opavsko dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Harmonogram přípravy Strategie: 

Sběr dat a analýza území - do listopadu 2020

Rozhovory s místními aktéry - do prosince 2020

Analytická část strategie - prosinec 2020

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území, návrh cílů a opatření) - červen 2020 až duben 2021

Schválení koncepční části strategie - jednání Členské schůze - červen 2021

Podání koncepční části strategie ke schválení řídícímu orgánu (MMR) - červen 2021

Akční plány (projektové záměry k realizaci na období 2022+) - červenec - listopad 2021

Realizace Strategie: (po schválení řídícími orgány) postupně v průběhu roku 2022

 
 
Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační činnoMSKsti při realizaci SCLLD v letech 2019-2023" (IROP)
 
a projektu "Tvorba analytické části SCLLD MAS Opavsko na roky 2021-2027" (podpora Moravskoslezského kraje).

 

Rada Moravskoslezského kraje schválila 17. 2. 2020 podporu Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje a podpořila tvorbu analytické části SCLLD MAS Opavsko pro roky 2021-2027. Projekt zahrnuje sběr dat, jejich zpracování a tvorbu analytické části strategie.

 

Analytická část SCLLD MAS Opavsko pro programové období 2021 - 2027 

 


Aktuality ke strategii:

Na základě výstupů jednání pracovních skupin a na základě dat z Analytické části Strategie byla zpracována Koncepční část SCLLD MAS Opavsko na roky 2021 - 2027. Dne 15. 7. 2021 byl dokumet schválen ze strany ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Koncepční část Strategie MAS Opavsko na roky 2021 - 2027 

 

Připomínky, poznámky, návrhy na doplnění zasílejte na e-mail: pavlina.brussova@masopavsko.cz

nebo se nám ozvěte na telefon 702 160 077 (Pavlína Brussová), rádi Vaše postřehy a náměty do Strategie zapracujeme.

Dalším krokem při tvorbě Strategie bude Akční plán realizace Strategie

V současné době probíhá průzkum absorpční kapacity území a sběr projektových záměrů z území ve veřejném i soukromém sektoru. Máte-li zajímavý záměr, který by dokázal cíle Strategie naplňovat, neváhejte nás kontaktovat.

 

Pracovní skupiny: 

 

Pracovní skupina Vzdělávání - 7. 4. 2021 od 14:00

 

Pracovní skupina Sociální služby a sociální práce - 18. 1. 2021 od 13:00

 

Pracovní skupina Obce a vybavenost obcí ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:00

 

Pracovní skupina Zemědělství a lesnictví ve středu 16. 12. 2020 od 13:00,

 

Pracovní skupina Podnikání a cestovní ruch v úterý 15. 12. 2020 od 13:00

 

Pracovní skupina Životní prostředí  v úterý 8. 12. 2020 od 14:00