Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Členství v MAS Opavsko

Místní akční skupina Opavsko z.s. je otevřeným partnerstvím. MAS Opavsko je tvořena členy neboli Partnery, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy na území MAS Opavsko. Na rozhodovací úrovni  nesmí veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin představovat více než 49% hlasovacích práv.

Členství v MAS Opavsko je dobrovolné, se členstvím není spojena možnost hlásit se do Výzev a vyhlašovaných dotačních programů. Čerpat dotační podporu z Evropských fondů mají i nečlenové MAS Opavsko působící na území obcí v územní působnosti MAS Opavsko (mapa zde). Pro programové období 2014 - 2020 zůstává území MAS shodné s předchozím obdobím. 

Podmínky pro přistoupení členů/partnerů MAS Opavsko, jejich práva a povinnosti podrobně upravují Stanovy spolku. Členství v MAS Opavsko je otevřeno všem zájemcům.

Jednou z povinností člena je úhrada ročních členských příspěvků na činnost spolku ve výši stanovenou Členskou schůzi (aktuální členské příspěvky schválené na jednání Členské schůze 22. 11. 2016, vycházející z původních členských příspěvků schválených Členskou schůzí 10. 12. 2013). 

Přihlášku do spolku MAS Opavsko naleznete zde: přihláška
a plná moc pro pověřeného zástupce: plná moc

Seznam členů (partnerů) MAS Opavsko

k 8. 2. 2023 má Místní akční skupina Opavsko z.s. celkem 108 členů.
Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
 
Zájmové skupiny definované dle stanov spolku:
  • OB - Obce a dobrovolné svazky obcí / veřejný sektor
  • NP - Nezemědělští podnikatelé / soukromý sektor
  • ZP - Zemědělští podnikatelé / soukromý sektor
  • IP - Vzájemně (interně) prospěšné neziskové subjekty (např. profesní, zájmové organizace, sportovní kluby) / soukromý sektor
  • VP - Veřejně prospěšné neziskové subjekty (především poskytující veřejné služby: např. vzdělávání, sociální služby, církve, ochrana prostředí, kultura, komunitní rozvoj) / soukromý sektor nebo u vzdělávacích institucí také veřejný sektor dle právní formy či zřizovatele
  •  
Seznam členů Místní akční skupiny Opavsko z.s. k 6. 1. 2016
Seznam členů Místní akční skupiny Opavsko z.s. k 1. 1. 2020

Seznam členů Místní akční skupiny Opavsko z.s. k 10. 9. 2020

Seznam členů Místní akční skupiny Opavsko z.s. k 1. 1. 2022
 
Seznam členů Místní akční skupiny Opavsko z.s. k 8. 2. 2023