Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

VENUS = Vize ENergeticky ÚSporného regionu

Nejčistší energií je ta, kterou nespotřebujeme a nejlevnější ta, kterou nemusíme nakupovat.

Stojíme na prahu velkých změn v naší společnosti. Jde o změnu myšlení, jak vnímáme tepelnou či elektrickou energii, jak ji získáváme a používáme. Jednou z motivací ke změně je neradostný vývoj klimatu, druhou motivací jsou peníze, resp. úspory peněz. Šetřit je výhodné pro nás všechny.

Podívejme se kolem sebe, na každém kroku je vidět prostor pro velké či malé úspory energií. Výměnou oken, zateplením fasády, úspornou žárovkou, chytrým řízením topení nebo větrání, lehčí nohou na plynu auta, změnou návyků všedního dne. Rádi bychom ukázali, že investice do úspor mohou dlouhodobě přinášet zajímavé výsledky celé společnosti a ušetřit rozpočty obcí, podniků i rodin.

Na tomto místě sdílíme výsledky projektu VENUS. Tento projekt, realizovaný za finanční podpory „Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 pro rok 2019 a 2020“,  pomohl:

-  regionu MAS Opavsko analyzovat stav, potenciál, energetické trendy a definovat vlastní regionální energetické cíle a nastavit procesy k jejich realizaci,

-  všem dalším zájemcům (typicky mikroregiony nebo MAS) vytvořit metodické materiály a pomůcky pro plánování energetických úspor ve venkovských oblastech.

 

 

Manažerské shrnutí poznatků projektu VENUS v otázkách a odpovědích

 

Proč projekt VENUS a energetické plánování ve venkovském regionu?

Ve světě, v Evropě, v ČR, ale i u nás na venkově přicházejí zásadní změny spojené s energetikou, přichází čas také na změnu myšlení a priorit. Abychom nezůstali pozadu, včas se připravujeme.

 

Proč bychom se měli snažit o úspory energie?

Existuje několik jednoduchých a zásadních důvodů:

 • Klima, tzn. budoucnost prostředí pro život (lidstva)
 • Peníze (úspory jsou tiskárnička na peníze)
 • Zdroje (cesta od vyčerpatelných k obnovitelným zdrojům)
 • Životní prostředí (čisté ovzduší, voda, půda a krajina)

 

Jaký je potenciál úspor?

Prostor pro úspory energie (obecní objekty, podniky, občané) je v podstatě neomezený. Smysluplnost investic do úsporných opatření je daná parametry technologií (zlepšují se) a cenou (snižuje se). Krom technologií (materiály, pohony, zdroje, digitální technologie, ...) se na úsporách mohou podílet také organizační opatření (měření a řízení, energetický management, sdílené investice).

 

Kdy lze začít realizovat úspory?

Hned - u drobných všedních návyků a organizačních opatření.

Při přirozené obnově majetku – rekonstrukcích objektů, při  náhradách strojů a vybavení (vyšší cena za úsporný dům/spotřebič se rychle vrátí).

 

Máme nějaké mezinárodní závazky k úsporám energií?

Ano státní energetická koncepce by měla přebírat závazky z úrovně EU, potřebné úspory se dále promítají do sektorových, krajských či regionálních koncepcí. Ale ruku na srdce, nejlepší motivací je – osobní prospěch z úspor.

 

Jaký je ten závazek?

 • snižování spotřeby primárních energií o 0,8 % ročně.
 • zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (OZE) ze současných 14 na 32 % spotřeby k roku 2030.

 

Je fotovoltaická elektrárna na střeše brána jako úspora?

Z pohledu investora je to úspora – peněženky.

Z hlediska pojetí a vykazování úspor energií, je to pouze jiný, byť obnovitelný, zdroj energie. Ale úsporu také generuje – co se v místě vyrobí, to se v místě většinou efektivně spotřebuje. Nedochází ke ztrátám v distribuční soustavě při přenosu elektřiny na velké vzdálenosti.

 

Jsou nějaké doporučené postupy či osvědčené recepty pro dosahování úspor?

Ano na těchto stránkách poskytujeme kompletní informace o možných opatřeních, metodické materiály a pomůcky a příklady energeticky úsporných projektů z ČR i od nás z regionu. Také je k dispozici zkušený energetický tým působící při MAS Opavsko. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Jsem starosta/ zastupitel obce. Co mohu pro dosažení úspor na obci udělat?

Jedním z účinných nástrojů pro plánování a řízení procesu úspor energií je energetický management. Na začátek je potřeba mít jasno, kolik energií obec spotřebovává, v ajkých objektech a kolik za energie platí. Roční faktura za vodu, plyn či elektřinu většinou nestačí. Opisovat se dá pravidelně třeba ručně, ale nejvýhodnější je automatizovaný monitoring a sběr dat.

Vzhledem k tomu, že starosta menší obce nebo města nemůže dělat všechno a lidi k tomu většinou nemá, plánujeme na MAS, že obcím, které o službu budou mít zájem, zajistíme společný odborný energetický management, tj. měření a vyhodnocování spotřeby a energetické účinnosti, včetně návrhu opatření, poradenství. Společně by to mohlo být efektivnější a levnější, než když bude každý řešit svou agendu samostatně.

 

A co podnikatelé? Co tam máte pro nás?

Již mnoho let podporujeme venkovské podnikání, živnostníky, malé a střední firmy, řemesla, potravináře, zemědělce. Ani s novým směrem MAS v oblasti energetiky na podnikatele jako základ regionální ekonomiky nezapomeneme. Energetický management může být po dohodě poskytován rovněž podnikatelům, doplněn o poradenství a technickou pomoc (projektování, dotace, …) apod.

 

Jsou pro investice do úspor energií nějaké dotační tituly?

No jejda. Úspory energií a přechod z fosilních zdrojů na obnovitelné jsou pro EU zásadní prioritou. Naše země získá z rozpočtu EU v letech 2021 - 2030 stovky miliard Kč. Velká část z nich půjde právě do úspor a OZE.

Takže pokud nechceme peníze do EU vracet a naopak na úsporách ještě vydělat, je potřeba připravovat a realizovat konkrétní záměry. Další velice objemné prostředky půjdou z národních zdrojů (jsou financované z prodeje emisních povolenek). Dotace jsou určené pro obce, podnikatele i občany.

 

Není to téma jen pro velké energetické firmy?

Vůbec ne. Veškeré změny vedou k logické decentralizaci výroby energie. V současné době jsme zvyklí, že elektřina se vyrábí ve velké elektrárně a po drátech běží ke spotřebitelům, ale výhodnější a levnější je to dělat trochu jinak. Decentralizovaná energetika produkuje elektřinu (a teplo) tam, kde je to účelné s vysokou účinností blízko místa spotřeby. Zahrnuje široký rozsah technologií, instalovaného výkonu a zdrojů energie. Nemusí jít tedy jen o fotovoltaiky.

 

A co u nás na venkově?

Nastává právě velká příležitost pro venkov. Venkov má potřebné plochy, velké množství střech a příležitostí. Jako jsou lesy plíce pro lidi, tak venkov bude v budoucnu jednou velkou elektrárnou. Menší lokální zdroje jsou z mnoha pohledů stále více atraktivní. Již dnes máme k dispozici řadu dostupných technologií, které je možno na venkově efektivně uplatnit.

 

Jaké energetické cíle si můžeme stanovit v regionu?

Souběžně s naplňováním potenciálu úspor by mělo docházet v regionu k postupnému přechodu na obnovitelné zdroje energie. Máme na to vhodné podmínky.

I malé cíle, např. že každý rok zateplíme 10 obecních, 10 podnikatelských objektů, 50 rodinných domů a v každé obci přibydou za rok dvě střešní fotovoltaické elektrárny, dává ve výsledku za 10 let ohromující čísla úspor a pozitivní výsledky.

Nahlédněte do VENUS – naší regionální energetické koncepce.

 

Takže není plánováno budování dalších obřích fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, na jejichž provoz pak budeme desetiletí doplácet všichni?

Z uvažovaných zdrojů OZE jako ekonomicky nejvýhodnější a nejrealističtější vychází v regionu instalace střešních fotovoltaických elektráren. Zábory cenné zemědělské půdy nejsou příliš výhodným řešením. Spočítali jsme, že na MAS Opavsko je dostatečné množství vhodných střech, že není nejmenší důvod umisťovat FVE na zemědělskou půdu.

Není také počítáno s další státní podporou výkupu elektřiny z FVE, takže není třeba mít obavu, že se chystají další solární baroni. Právě naopak, instalované panely na střechách budou sloužit a přinášet prospěch lidem v regionu, obcím, vlastníkům rodinných domů a firem s fotovoltaikou na střeše a členům místních energetických komunit, ne energetickým gigantům a zahraničním investorům.

 

Co jsou to ty energetické komunity?

Zjednodušeně jde o spolky obcí, lidí i podnikatelů, kteří budou  v dané lokalitě (obci) sdílet výrobu a spotřebu elektřiny. Co na střeše vyrobím a nespotřebuju, může využít soused, ale za mnohem lepší cenu, než když odebere elektřinu od velkého obchodníka/dodavatele.

 

Z toho mi jde hlava kolem, není to nějaké sci-fi?

Nevymýšlíme nic nového. Takovéto spolky, energeticky sdružující například obecní objekty, podnikatelský nebo zemědělský areál sídlící v obci a domy obyvatel obce, jsou západně od našich hranic běžnou realitou. U nás jsou zatím čerstvou novinkou. Existují silné snahy dosáhnout změny české legislativy, aby komunity mohly začít působit. Zatím se to některým skupinám nehodí, ale tento trend je nezastavitelný.

I v tomto směru se můžete spolehnout na svou MAS Opavsko. Vývoj situace nejen že sledujeme, ale aktivně za region jednáme na ministerstvech i MSK a společně s dalšími partnery připravujeme vhodné prostředí, dotační podpory a kapacity, prostě konkrétní aktivity, do kterých se pak společně můžeme pustit.

Metodické výstupy projektu VENUS sdílíme zde:

 

 

včetně přehledu dotačních příležitostí pro přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů

EFEKT MPO

 

Poskytovatel:                 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program:                          Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021

                                            program EFEKT 2 pro rok 2020

Příjemce dotace:            Místní akční skupina Opavsko z.s.

Číslo rozhodnutí:            122D22200 9804

Aktivita programu:        2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Název projektu:              Vize energeticky úsporné strategie území MAS Opavsko

 

Stručný popis projektu:

Vstupními proměnnými do projektu byly dlouholeté zkušenosti členů a partnerů MAS Opavsko s komunitně vedeným rozvojem venkovských oblastí, dlouhodobě diskutovaná tematika energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie na platformě Místní akční skupiny Opavsko. Dlouhodobé animační a osvětové úsilí a akcentace tématu se postupně přeměňují v úspěšně připravované a dokončované konkrétní energeticky úsporné projekty na objektech veřejných (obecních) i soukromých (podnikání i bytový fond). Dále se prohlubuje zkušenost území s přeměnou přístupů k nakládání s energiemi ve venkovském prostoru. Řešitelský tým posílený o externí odborníky a energetické manažery se pokusil tyto zkušenosti zúročit při formulaci metodických dokumentů určených pro dosud opomíjené prostředí, kterým jsou venkovské regiony s obcemi do 25 tis. obyvatel.

Hlavními výstupy projektu jsou Metodika přístupu k energetickému plánování a Metodika přístupu k provádění technické pomoci při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů. Metodické dokumenty jsou doplněny pilotní venkovskou územní energetickou koncepci, která je pojata netradičně, nikoli ve smyslu technických energetických výpočtů, ale spíše ve smyslu ukázky nastavení procesů ve venkovských regionech, které by mohly nastartovat změny v myšlení a přístupech a spustit motivace vedoucí ke snižování energetické náročnosti společnosti. Pro snadnější aplikaci metodik do praktických výstupů byly vyhledány a přehledně popsány jednoduché pilotní příklady dobré praxe a to pro každou z definovaných cílových skupin (3SCS), tj. pro veřejný sektor, pro malé a střední podniky a domácnosti.

Projekt vychází geograficky z území obcí v působnosti MAS Opavsko (Moravskoslezský kraj), tj. 52 obcí, přičemž výstupy projektu jsou určené všem venkovským oblastem ČR, dalším místním akčním skupinám či svazkům obcí nebo profesním organizacím působícím ve venkovském prostoru, podnikatelským subjektům i široké veřejnosti.

 

Samotný projekt byl realizován ve třech projektových fázích:

Fáze 1

V této fázi projektu proběhlo vytvoření universální metodiky pro zpracování energetické strategie pro území, sdružující obce a města (s velikostí do 25 tis.ob) do celků 10-100 tis.ob. a zpracování vzorové energetické koncepce pro následné využití v jednotlivých typově shodných územích v ČR.

Fáze 2

V této fázi projektu byly definovány konkrétní požadavky na implementaci vize energeticky úsporného regionu dle struktury 3 cílových skupin v území MAS Opavsko, přičemž klíčovou prioritou byla nalezení a nastavení systému technické asistence (navazuje na výstupy fáze 1).

Fáze 3

V této fázi byly vyhledány a popsány pilotní příklady energeticky úsporných projektů v každé oblasti a pro každou z cílových skupin (veřejný sektor, malé a střední podniky a domácnosti). Vybrány k prezentaci byly příklady, které se ukazují jako klíčové pro pochopení smyslu energetických úspor, kombinující více opatření, reagující na strategické závazky ČR, využívající aktuálních evropských či národních podpor a mající praktický význam pro život ve venkovských oblastech. Pro vybrané příklady dobré praxe byla ověřena účinnost koncepce technické pomoci, její efektivita a aplikovatelnost v praxi.

Pilotní příklady byly zpracovány v členění: Název projektu / Stručný popis projektu / Přínosy / Navržená opatření a optimální kombinace navržených opatření / Ekonomická kalkulace / Přípravné a realizační procesy / Identifikace bariér při přípravě / Stručné popisy způsobů poskytované technické asistence / dotační podpory / další informace.


 

Cílem projektu bylo poskytnout pro území, na kterém působí, i pro další venkovská území, dokumenty:

 1. zajišťující koncepční podklady pro energeticky úsporné strategie subjektům z veřejného sektoru (obce a města do 25 tis. ob), malým a středním podnikům a domácnostem
 2. obsahující zásobník projektů pro výše uvedené 3 skupiny cílových subjektů (dále jen 3SCS)
 3. navrhující systém spolupráce při implementaci Energeticky úsporných strategií a technickou pomoc při realizaci konkrétních projektů

Příklady energeticky úsporných projektů

Představujeme 12 příkladů energeticky úsporných projektů převážně z regionu MAS Opavsko, ale i z dalších regionů. Nejde většinou o prezentaci nejlepších dostupných technologií, ale o reálné příklady z místní praxe, ukázku toho, jak se v území k dané problematice přistupuje. Slouží pro zahájení diskuse o tom, co se dělá dobře a co je potřeba dělat ještě lépe. Důležité je začít.

Příklady energeticky úsporných projektů MAS Opavsko (10.51 MB)

 

Dalšími zdroji informací o příkladech dobré praxe jsou například:

 

 

 

 

VENUS - Vize energeticky úsporného regionu MAS Opavsko

Koncepce energetického plánování ve venkovských oblastech byla spolupracující společností Porsenna  o.p.s. navržena nikoli jako návod pro nekonečné technické analýzy a rozbory situace, ale spíše jako  proces. Nebo spíše návod na nastartování procesu diskuse o změnách a vnímání energetiky ve venkovském prostoru. Takto je tedy pojata i VENUS MAS Opavsko. Pokusili jsme se zorientovat a nastínit, kam by Opavsko mohlo směřovat v kontextu energetických výzev současné doby. Práce na koncepci potvrdily východiska metodiky. Přesná čísla o spotřebách a tocích energií se v širším venkovském regionu nezískávají snadno. MAS Opavsko však při tvorbě metodických dokumentů a jejich testování získala něco mnohem cennějšího než datové soubory: motivaci, vhled, tým, diskusi a vizi. S touto výbavou bylo možno zahájit cestu, kterou v energetickém prostředí v dalších letech půjdou ruku v ruce energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.  

aneb energetická vize MAS Opavsko na roky 2021 - 2030

 

Dílčí podklad pro formulaci vize: Potenciál obnovitelných zdrojů energie na území MAS Opavsko

 

Stručný popis území včetně ekonomických ukazatelů je podrobněji popsán ve Strategii komunitou vedeného místního rozvoje území MAS Opavsko na roky 2021 - 2027. Strategie je momentálně v přípravě. 

Analýza k nahládnutí zde: Strategie CLLD MAS Opavsko

 

VIZE VENUS

 • Opavsko bude mít v roce 2030 dostatečné množství energie pro zajištění spokojeného a šťastného života svých obyvatel bez projevů energetické chudoby i pro fungování regionálního hospodářství.
 • Tato energie bude z podstatné části získávána udržitelným způsobem, z místních zdrojů, s ohledy na globální i regionální klima a životní prostředí - ekonomicky, sociálně, efektivně, ohleduplně a resilientně.
 • Fungování energetického ekosystému Opavska bude založeno na partnerství mezi veřejným, podnikatelským a občanským sektorem a bude respektovat principy udržitelnosti.

Stále častěji se setkáváme s pojmem „komunitní energetika“

Zjednodušeně jde o sdílenou výrobu a spotřebu elektřiny v rámci malých komunit, nejlépe obcí. Takovéto spolky, energeticky sdružující například obecní objekty, podnikatelský nebo zemědělský areál sídlící v obci a domy obyvatel obce, jsou západně od našich hranic běžnou realitou. U nás jsou zatím čerstvou novinkou. Členové komunity budou moci vyrábět a vyměňovat si vzájemně vyrobenou energii za lepších cenových podmínek než je běžné ve velké distribuci. Také mhou společně provozovat energetický management, společně usilovat o dosažení úspor energií a případně společně investovat.

Přestože legislativně u nás energetické komunity zatím nemohou působit, dotační podpory pro jejich vznik a fungování jsou již připravovány. Jedním z možných zdrojů podpory je např. Modernizační fond ČR. MAS Opavsko proto v lednu 2021 za území členských obcí podala předregistrační žádost do programu RES+ n podporu OZE. Máme za to, že zájem o obnovitelné zdroje (především fotovoltaické elektrárny a bateriové úložiště) nemají pouze velcí hráči v energetice, ale i venkov a jeho občané, samosprávy a malé venkovské firmy. První žádosti o dotaci (např. na fotovoltaické elektrárny) v rámci ostré výzvy bude na SFŽP možno podávat v květnu 2021.

Abychom názorně přiblížili způsob fungování energetických komunit, připravili jsme s partnerskou společností BENEKOV ESKO tuto animaci KOMUNITNÍ ENERGETIKY:

 

 

Komunitní energetika, ačkoliv nemá zatím jasné legislativní rámce, získává stále více mediální přízně. Můžete se o tom přesvědčit například v následujícím pořadu Příliš drahá škola z cyklu Nedej se, který se vysílal 16. ledna 2022:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/221562248410033/