Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

OPZ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území Místní akční skupiny Opavsko z.s.

 

 

Na území Místní akční skupiny Opavsko byl od 1. září zahájen projekt jehož cílem je vznik Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS Opavska (č.proj. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006536)

 

Projekt má za cíl vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který bude mapovat situaci na území Místní akční skupiny Opavsko. Projekt má pomoci zjistit potřeby a poptávku po sociálních službách a následně naplánovat zajištění těchto potřeb tak, aby byly pro obyvatele území co nejvíce dostupné. Toto by mělo být zajištěno aktivní spolupráci obcí, místních obyvatel, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací a dalších aktérů na území Místní akční skupiny Opavsko. 

Dílčím cílem projektu a tvorby plánu je rozvoj a upevnění partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli služeb, jejich uživateli a širokou veřejností. 

 

Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

Kontakty:

 

Odborný pracovník a facilitátor

Jakub Řeháček

735 989 819 

rehacek@masopavsko.cz

 

Metodik

Hana Drábková Sobková

774 883 619

hana.sobkova@gmail.com

Pracovní skupina I.: Místní dostupná podpora

 

Pracovní skupina vznikla s ohledem na zjištěné potřeby občanů MAS Opavsko týkající se partnerství obcí v oblasti vzájemné informovanosti a kvalitní spolupráce při podpoře a vzniku různých sociálních projektů, služeb, formálních i neformálních aktivit na území obcí.

Skupina se dále koncentruje na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb na území MAS Opavsko a na potřebu realizace sociální práce na území obcí. Pro některé obce jsou sociální služby a sociální práce těžko dostupné nebo zcela chybí.  Podpora občanů by měla být zajišťována primárně terénní formou a v domácím prostředí, je-li to možné.

 

Vedoucí pracovní skupiny: Jakub Řeháček

Vzor zápisu pracovní skupiny

I. Zápis PS ze dne 31. 1. 2019

II. Zápis PS ze dne 26. 2. 2019

III. Zápis PS ze dne 28. 3. 2019

IV. Zápis ze dne 30. 4. 2019

V. Zápis ze dne 27. 5. 2019

Draft tabulky cílů a opatření

 

Pracovní skupina II.: Informovanost, dobrovolnictví a podpora komunitního života

 

Skupina vznikla sloučením pracovní skupiny "Neformální podpora, dobrovolnictví a podpora komunitního života" s pracovní skupinou "Informovanost, osvěta a vzdělávání". Skupiny byly sloučeny dne 26. 3. 2019. 

 

Pracovní skupina vznikla s ohledem na zjištěné potřeby občanů MAS Opavsko týkající se informovanosti, osvěty a vzdělávání v různých oblastech - např. o možnostech podpory a sociálních služeb, v oblasti finanční gramotnosti a v oblasti rizikových projevů chování apod.

Dále skupina reaguje na potřebu podpory dobrovolnictví ve smyslu vyhledávání a motivace dobrovolníků přímo v obcích a nastavení vhodných metodických postupů.

Dalším tématem této skupiny je neformální podporapodpora komunitního života s cílem hledat způsoby  zapojování místních občanů včetně mladých lidí do pomoci ostatním a do realizace aktivit, zabývat se podporou místních spolků a sdružení, budování prostor pro setkávání občanů a podpory a propojování všech generací.

 

Vedoucí pracovní skupiny: Dita Derichová

Vzor zápisu pracovní skupiny

I. Zápis PS "Neformální podpora, dobrovolnictví a podpora komunitního života" ze dne 31. 1. 2019

I. Zápis PS "Informovanost, osvěta a vzdělávání" ze dne 31. 1. 2019

II. Zápis PS ze dne 26. 2. 2019

III. Zápis PS ze dne 26. 3. 2019

IV. Zápis PS ze dne 30. 4. 2019

V. Zápis PS ze dne 28. 5. 2019

Draft tabulky cílů a opatření

 

Pracovní skupina III.: Bydlení

 

Pracovní skupina vznikla s ohledem na zjištěné potřeby občanů MAS Opavsko týkající se bydlení napříč generacemi a pro různé cílové skupiny jako jsou např. rodiny s dětmi, senioři nebo pečující osoby. Pracovní skupina se zaměřuje na možnosti řešení sociálního bydlení na území obcí a na spolupráci zástupců obcí a nestátních neziskových organizací při podpoře občanů v oblasti bydlení.

 

Vedoucí pracovní skupiny: Andrea Demlová

Vzor zápisu pracovní skupiny

I. Zápis PS ze dne 31. 1. 2019

II. Zápis PS ze dne 27. 2. 2019

III. Zápis PS ze dne 20. 3. 2019

IV. Zápis PS ze dne 23. 4. 2019

V. Zápis PS ze dne 28. 5. 2019

Řídící skupina

Pozvánka - setkání Řídící skupiny_25. 4. 2019

I. Zápis ŘS ze dne 25. 4. 2019

II. Zápis ŘS ze dne 25. 6. 2019

OPZ
Vzdělávání účastníků procesu plánování

 

Tato aktivita bude naplňována vzděláváním účastníků procesu komunitního plánování. Předpokládá se mimo jiné především účast zástupců veřejné správy, tedy pracovníků obcí, kteří se stali součástí procesu. 

Vzdělávání bude zaměřeno především na seznámení účastníků se systémem spolupráce a procesem komunitního plánování. Cílem je dostatečná informovanost účastníků plánování o procesu plánování tak, aby výstup projektu nesl vysokou kvalitativní hodnotu. 

V průběhu realizace se budou konat celkem 4 vzdělávací workshopy o celkové délce 2-3 hodiny. 

V době zahájení projektu budou probíhat také setkání partnerů a dalších aktérů plánování na území Místní akční skupiny Opavsko, která povedou k upevňování partnerství, k navázání kontaktů a seznámení s postupem realizace projektu. 

Vzniklá partnerství budou v následujících měsících a letech diskutovat a stanovovat priority rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko, včetně sestavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko a k tomu souvisejícího katalogu sociálních služeb pro veřejnost. 

 

Materiály z úvodního workshopu k projektu (5. 12. 2017)

Pozvánka

Prezentace workshopu

Zápis z interaktivního workshopu 5.12.2017

 

Materiály z workshopu "Osoby s duševním onemocněním" (26. 6. 2018)

Pozvánka

Prezentace Anima Viva z.s.

Prezentace FOKUS - Opava z.s.

Prezentace Jinak o.p.s.

Prezentace Jinak o.p.s. - sociální bydlení 

Zápis z workshopu

 

Materiály z workshopu "Exekuce a řešení kritické finanční situace prostřednictvím oddlužení" (8. 1. 2019)

Prezentace

11.02.2019

Interaktivní workshop na téma "Řešení kritické finanční situace" 1

Interaktivní workshop na téma "Řešení kritické finanční situace"

V úterý 8. ledna se v Obecním domě v Mokrých Lazcích uskutečnil v rámci vzdělávacích aktivit projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území Místní akční skupiny Opavsko z. s. již třetí interaktivní vzdělávací workshop. Tématem byly exekuce a řešení kritické finanční situace prostřednictvím oddlužení.

Detail

09.01.2019

Práve ve skupině

Ustavující setkání členů pracovních skupin komunitního plánu sociálních služeb MAS Opavsko

V listopadu 2018 proběhlo v Brance u Opavy první ustavující setkání členů pracovních skupin komunitního plánu sociálních služeb na území MAS Opavsko z.s.

Detail

12.09.2018

Ohnisková skupina Otice

Na území MAS Opavsko probíhají ohniskové skupiny

V rámci analýzy potřeb občanů regionu MAS Opavsko probíhá od března roku 2018 několik ohniskových skupin, kde se zjišťují potřeby v jednotlivých obcích regionu.

Detail

26.06.2018

Přednášející

Proběhl interaktivní workshop zaměřený na kvalitu života lidí s duševním onemocněním

Workshop byl součástí projektu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Opavsko z. s. (SPRSS) a tentokrát se zabývala tématem Kvalita života lidí s duševním onemocněním ve vaší obci. Cílem workshopu bylo seznámit starosty a starostky, případně jiné subjekty z obcí sdružených v MAS Opavsko s tématy souvisejícími s lidmi s duševním onemocněním a se způsoby, jak podporovat jejich začlenění do společnosti. Hradec nad Moravicí - Kvalita života lidí s duševním onemocněním. Takové bylo téma interaktivního workshopu, který se uskutečnil 26. června 2018 v hotelu Belaria Resort.

Detail

11.12.2017

Přednášející

Proběhl informativní workshop ke střednědobému plánu sociálních služeb MAS Opavsko

Dne 5. prosince proběhl první informatvní workshop zaměřený na nově vznikající střednědobý plán sociálních služeb na území MAS Opavsko.

Detail

Zpravodaj