Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Síťování a spolupráce

zde naleznete odkazy na spolupracující organizace, projekty spolupráce a další síťovací aktivity MAS Opavsko. 

 

Celostátní síť pro venkov

Ministerstvo zemědělství zřídilo Celostátní síť pro venkov (dále jen CSV) jako komunikační platformu PRV.

Více informací o CSV naleznete NA TOMTO ODKAZU. CSV Moravskoslezského kraje vykonává svou činnost řadou aktivit, na nichž se jako partneři podílí i místní akční skupiny Moravskoslezského kraje. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s CSV na společných konferencích z cyklu Učíme se navzájem. Na tomto místě zveřejňujeme prezentace ze čtvrté a zatím poslední konference  s názvem Změnili jsme klima, teď změňme sebe aneb Ještě je čas sázet stromy. Konference se konala v areálu Mlýna Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku-Lhotě 13. a 14. června 2019.

Blok Půda
Ján Šlínský_Agrokruh
Alena Malíková_Zemědělská půda – je vlastník půdy bezbranný
Slawomir Gacka_Použití probiotik - nové možnosti v podpoře zdraví půdy
Lubomír Smrček_Eroze zemědělské půdy z pohledu zemědělce

Blok Voda
Juraj Grňo_Koloběh vody
Jan Hollan_Klimatický rozvrat
Vaclav Jilek_Chytré hospodaření s vodou v domě
Dalibor Vondrák - Werowater

Blok Krajina
Kamil Lísal a Marie Slabejová-Firemní kultura a krajina – příklad dobré praxe v tvorbě krajinné stability
Vladan Hruška-Cesta lokálních potravin ke spotřebitelům v MSK
Marcela Nováková a Martin Zoričák-Krásné sady Mlýnica
Jakub Houška-Agrolesnictví

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde přinášíme informace o realizované konferenci s názvem: Učíme se navzájem II

Slavnostní a pracovní setkání všech aktérů, kteří se podílejí na rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje. Akci pořádala Celostátní síť pro venkov a Krajské sdružení NS MAS Moravskoslezského kraje.

12. - 13. prosince 2017 Hotel Belaria Resort.

pohice

Pozvánka konference Učíme se navzájem II.

Program konference:

 • Tematický okruh I: Regionální rozvoj, cestovní ruch a agroturistika
  Rádi bychom představili a diskutovali novou Koncepci rozvoje venkova MSK a ukázali zajímavé přístupy k podpoře cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje.
 • Tematický okruh II: Chytrý kraj, chytrý venkov, chytrá doprava, chytré zemědělství
  Ještě máme před sebou dlouhou cestu, abychom se mohli nazývat „chytrým krajem“, ale rozhodně na tom chceme pracovat. Pojďme se společně informovat, jak na to.
 • Tematický okruh III: Životní prostředí, péče o krajinu
  Jedním z důležitých úkolů venkova je péče o krajinu a životní prostředí. Pojďme si ukázat, že krajina může být krásná, užitečná a může nám vonět i chutnat. Co pro to můžeme udělat.
 • Tematický okruh IV: Předávání zkušeností, vzdělávání na venkově, síťování a spolupráce
  Jen intenzivní výměna zkušeností, společné plánování a mnoho úsilí ve vzdělávání posune venkovské oblasti Moravskoslezského kraje směrem k deklarovaným cílům.

Doprovodný program konference zavedl účastníky do areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí, včetně návštěvy Edukačního centra. Součástí byla také ochutnávka regionálních produktů s přednáškou.

V průběhu konference byli účastníci seznámeni s realizovanými projekty Programu rozvoje venkova (PRV), a proběhla i diskuze a výměna zkušeností a informací k PRV 2014-2020.

Z finančních prostředků CSV bylo hrazeno občerstvení, pronájem konferenčních prostor, lektorné, fotodokumentace a organizace akce. 

Prezentace (příspěvky) z proběhlé konference:

Agroturistika koncept na vymření či následování

Moravskoslezský Pakt Zaměstnanosti 

Okresní hospodářská komora Opava

OPŽP - nové programové rámce SCLLD

Podpora regionálního rozvoje v Moravskoslezském kraji

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Principy LEADER v projektech realizovaných ve výzvách MAS

Realizace programu rozvoje venkova MAS Poodří

Spolupráce školství a zemědělců

Spolupráce ve venkovském prostoru

Výsadby ovocných dřevin