Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Logo

Jak si hráli naši babičky a dědové?

Tuto otázku si položili naši přátelé z partnerské "masky" LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Téma je zaujalo natolik, že nás přizvali ke společné realizaci stejnojmenného projektu. 

Vracíme se ke starým venkovním společenským hrám

MAS Opavsko ve spolupráci se sdružením Krajina sv. Anny zahájil realizaci projektu „Jak si hráli dědeček a babička“ s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd, v souladu s programem INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

V rámci projektu je naplánován cyklus spolu souvisejících a prolínajících se aktivit:
- Realizace projektu bude zahájena vzdělávací kampaní vedenou ve velkém rozsahu na PL a CZ straně. V rámci této aktivity se předpokládá zveřejnění 3 dvoujazyčných článků popisujících staré venkovní hry typické pro oba partnery. Kromě toho se plánují společně konzultace, včetně mailových a telefonických, za účelem projednání, zpracování, shromáždění a popsání her typických pro společnou oblast. Předpokládají se mezigenerační rozhovory, které umožní sepsání pravidel, kterými by se měli řídit účastníci starých venkovních her. Výsledným efektem kampaně, společných konzultací a rozhovorů mezi lidmi bude vydání dvojjazyčné publikace o pravidlech venkovních her.

Fotografická soutěž, jejímž cílem bude vybrat nejzajímavější fotografie zobrazující typická místa a prvky kultury a historie oblasti působení sdružení KSA a MAS Opavsko a nejzajímavější fotografie představující venkovní hry a zábavy. Budou vydány také karty - Černý Petr obsahující soutěžní fotografie. V letním období se uskuteční studijní návštěva českého partnera v Polsku, u příležitosti které proběhne terénní hra. Díky této hře každý člověk bude mít možnost aktivně se zapojit a prostřednictvím zábavy prozkoumat tajemství regionálních historických a kulturních hodnot příhraniční oblasti.

 

Projekt otevře možnost spolupráce a integrace PL-CZ společnosti prostřednictvím realizace aktivit zaměřených na sebrání a popsání starých venkovních a rodinných her. Společná soutěž a terénní hra zahrnující prvky místní kultury, historie a tradice umožní výměnu zkušeností a rozšíření přeshraničního partnerství, které přispěje k odstranění jazykových bariér a k vytvoření globálního systému vzájemných vztahů prospěšných pro širokou veřejnost.

 

Projekt je realizován v rámci prioritní osy: Spolupráce institucí a komunit

Specifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

 

Celkový rozpočet schválených způsobilých výdajů mikroprojektu činí 23 512 EUR,
spolufinancování z EFRR činí 19 985,20 EUR, spolufinancování ze státního rozpočtu činí 1 175,60 EUR a zbývající částka představuje vlastní příspěvek sdružení.      

Logo

Jak si hráli babičky a dědové (164.54 kB)