Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Logo EU OPZ

 

 

 

SÍŤUJEME SE - Podpora inovativních metod sociální práce, rozvoj síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015296

 

1. dubna 2020 byla zahájena realizace projektu Síťujeme se. Projekt navazuje na zjištěné potřeby a výstupy z pracovních skupin projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území Místní akční skupiny Opavsko z.s., který byl realizován v období září 2017 až srpen 2019.

 

Projekt SÍŤUJEME SE je zaměřen na podporu obcí převážně vesnického charakteru na území MAS Opavsko v oblasti zkvalitnění, rozvoje a profesionalizace sociální práce. Za tímto účelem budou mít obce k dispozici metodickou podporu ze strany tzv. sdílených metodiků.

 

 Aktivity jsou specificky zaměřené na ty pracovníky obcí I. stupně nebo 2. stupně, které nemají vlastní sociální odbor, realizace sociální práce a podpory občanů v sociální oblasti pro ně může být velmi náročná s ohledem na nedostatek zdrojů nebo chybějící personál.

Projekt se dále zaměřuje na rozvoj spolupráce mezi obcemi 1. a 2. typu s pracovníky sociálních odborů obcí 3. stupně, tj. města Vítkov, Opava, případně Ostrava, dále s poskytovateli sociálních služeb a také meziresortní spolupráce s pracovníky  různých resortů v regionu, kteří se věnují zdravotnictví, rodinné a sociální problematice.

Kromě rozvoje vzájemné spolupráce výše uvedených subjektů a zavádění inovativních metod sociální práce na území MAS Opavsko pilotně nabízíme přímou podporu neformálně pečujícím osobám, jak formou konzultací a poradenství při řešení náročných a krizových situací, tak nabídkou dalších aktivit včetně možnosti a iniciace vzniku svépomocné skupiny.
 

Partnery projektu jsou obce Jakartovice, Raduň, Budišov nad Budišovkou, Neplachovice, Dolní Životice a Branka u Opavy a Vítkov. Zapojeny do spolupráce ale mohou být jakékoli obce na území MAS Opavsko.

 


Projekt je realizován za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Pro pečující

MAS Opavsko dělá vše pro to, aby se lidem na opavském venkově žilo dobře.  Naším cílem je propojovat všechny lidi, organizace, činnosti a aktivity rozvíjející Opavsko. Víme, že pro obyvatele některých obcí jsou těžko dostupné sociální služby a další aktivity. Tito lidé se mohou nacházet v tíživé životní situaci a neví, kam a na koho se obrátit o pomoc.

Jednou z priorit našeho projektu je podpora osob pečujících o své blízké.

Naším cílem je nabízet terénní asistenci a konzultace lidem pečujícím o svého příbuzného či jiného blízkého člověka.

Naším záměrem je podpořit neformálně pečujících osoby, rozvíjet možnost vzájemného sdílení a je zde možnost utvoření svépomocné skupiny.  Pečujícím bude zajištěna psychohygiena a podpora při řešení krizových situací v neformální péči.

Dále chceme rozvíjet spolupráci mezi neformálními pečujícími a pracovníky obcí, zástupci veřejné správy na území MAS Opavsko a dalšími subjekty (různými odborníky, zástupci školství, zdravotnictví, úřadů práce atp.).

 

Můžete se na nás obrátit v situaci:

 • kdy prožíváte krizovou situaci (např. náhlé onemocnění způsobující neustálou péči, náhlé zhoršení zdravotního stavu pečovaného, řešení náročných situací v rodině s ohledem na péči o osobu blízkou atd.),
 • kdy potřebujete poradit, provést náročnou situací, odlehčit a vyslechnout.
 • kdy si nevíte rady s vyřizováním úředních záležitostí, které souvisí s péčí o Vašeho blízkého (pomoc s vypisováním formulářů, doprovod na úřad, atd.),
 • kdy potřebujete zajistit sociální službu, zdravotní péči, psychologa, psychiatra, speciálního pedagoga nebo jiného odborníka,
 • kdy chcete trávit společně s ostatními volný čas a nevíte, jak na to,
 • kdy se cítíte Vy nebo Váš blízký vyloučen ze společnosti,
 • kdy máte zájem o společné setkávání s ostatními pečujícími, kde můžete sdílet své radosti, ale i každodenní starosti
 • a další situace…..

 

Provozní doba a kontakty:

Nabízíme vám terénní asistenci a konzultace.

Setkání se může konat přímo v domácnosti nebo v jiném příjemném prostředí, např. kavárna, cukrárna.

 

Provozní doba:

Pondělí     9-12     13-15                                    

Úterý         9-12     13-15

Středa       9-12     13-15                                   

Čtvrtek      9-12

nebo dle individuální domluvy.

 

Kontakty:

Terénní sociální pracovnice, doprovázející pro pečující osoby

Danuše Šafránková, DiS.

safrankova.dana@gmail.com

602 339 974

 

Terénní sociální pracovnice, doprovázející pro pečující osoby

Mgr. Ilona Melecká

ilona.melecka@gmail.com

602 614 763

 

Všechny nabízené služby jsou bezplatné. 

 

Naše aktivity se zaměřují zejména na obce z území MAS Opavsko.

Mapa území MAS Opavsko - členění po mikroregionech

 

 

Informační leták k náhledu a ke stažení zde

 

Metodická podpora

Hlavním cílem je nabídnout přímou podporu pracovníků obecních úřadů (většinou 1.  a 2. typu), kteří se věnují sociálnímu začleňování, sociálním službám, agendě rodinné nebo zdravotní problematiky (starostka, starosta, jiný pracovník obce) nebo působí přímo jako sociální pracovníci či pracovníci v sociálních službách místních úřadů nebo obcí.

 

Kdo může být podpořen?

Podpořena může být jakákoli obec na území MAS Opavsko, primárně se budeme zaměřovat na obce, které jsou partnery projektu: Jakartovice, Budišov nad Budišovkou, Neplachovice, Dolní Životice, Branka u Opavy a Raduň, Vítkov.

Dále mohou být podpořeni sociální pracovníci obcí 3. typu, tj. zejména ORP Opava a ORP Vítkov a poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území MAS Opavsko nebo mají zájem a potenciál zde působit.  

Pracovníci MAS Opavsko (metodici) budou mít koordinační, konzultační a metodickou funkci pro zapojené pracovníky obcí  cílové skupiny,  budou podporovat síťování  a meziresortní spolupráci s ostatními subjekty - poskytovateli sociálních služeb a návazných aktivit, sociální pracovníky přilehlých obcí s rozšířenou působností, pracovníky Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty napříč resorty.

 

V jakých oblastech vám můžeme nabídnout podporu a konzultace?

 • Podpora při zajišťování dostupnosti sociálních služeb ve Vaší obci a zdrojů podpory,
 • Zpracování analytických podkladů za vaši obec týkajících se potřeb občanů v sociální oblasti (např. zjišťování potřeb občanů, zpracování analytických dat za vaši obec atp.),
 • Podpora při zkvalitňování služeb pro občany v sociální oblasti,
 • Podpora při spolupráci se sociálními službami, návaznými aktivitami a úřady včetně Moravskoslezského kraje (vznik, zánik sociálních služeb, jejich kapacity, návazné aktivity apod.),
 • Podpora při rozvoji mezioborové spolupráce s cílem provázat pomáhající a potřebné občany,
 • Přenos a sdílení příkladů dobré praxe z jiných obcí,
 • Podpora neformálních aktivit v sociální oblasti a v oblasti dobrovolnictví,
 • Zkvalitnění sociální práce na území Vaší obce,
 • Podpora komunitní práce a spolupráce s občany,
 • Další aktuální témata v sociální oblasti.

 

Jakou formou můžeme spolupracovat?

 • Odborné konzultace a metodická podpora přímo na obci,
 • Podpora spolupráce se sociálními službami, sociálními odbory úřadů ORP, Moravskoslezským krajem a dalšími subjekty,
 • Realizace a zpracování analýzy potřeb,
 • Mezioborová setkání a kulaté stoly,
 • Možnost řešení modelových situací (např. řešení náročných situací na obci v sociální oblasti),
 • Vytváření metodických doporučení a manuálů.

 

Patříte mezi obce nebo subjekty působící na území MAS Opavsko?

 

JSME TADY PRO VÁS!

 

Na koho se můžete obrátit?

 

Odborná garantka projektu/metodička:

Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

+420 774 883 619

hana.sobkova@gmail.com

 

Metodička:

PhDr., Bc. Kateřina Kneifel

+420 736 676 444

katerinakneifel@gmail.com

 

Analytik/facilitátor:

Ing. Jakub Řeháček

+420 777 354 270

jakub.rehacek@gmail.com

 

Odborná asistentka projektu

Petra Chroustová 

+420 724 957 569

chroustova@masopavsko.cz

 

 

 

V této sekci se můžete seznámit s našimi strategickými, analytickými a metodickými dokumenty pro území MAS Opavsko:  

 

Metodika podpory sociální práce (764.12 kB)

Evaluační zpráva projektu Síťujeme se (448.04 kB)

Analýza potřeb a předpokladů (1.38 MB) 

Analýza potřeb pečujících (1.3 MB)

Projektová a finanční manažerka

Mgr. Zuzana Týnová

zuzana.tynova@masopavsko.cz

702 160 078

 

Odborná garantka a metodička

Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

hana.sobkova@gmail.com

774 883 619

 

Facilitátor a analytik

Ing. Jakub Řeháček

jakub.rehacek@gmail.com

777 354 270

 

Terénní sociální pracovnice a doprovázející pro pečující

Danuše Šafránková, DiS.

safrankova.dana@gmail.com

602 339 974

 

Terénní sociální pracovnice a doprovázející pro pečující

Mgr. Ilona Melecká

ilona.melecka@gmail.com

602 614 763

 

Odborná asistentka projektu

Petra Chroustová 

petra.chroustova@masopavsko.cz

724 957 569