Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Logo OP VVV

Na území ORP Opava a ORP Vítkov byly 1.dubna 2016 zahájeny rozsáhlé projekty - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OpavskaMístní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska, které budou po celý rok systematicky rozvíjet spolupráci mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Školy a vzdělávací instituce na Opavsku a Vítkovsku stojí na prahu nového období, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pojímá jako období změn.
Na školách budou prostřednictvím národních i evropských dotačních titulů finančně podporovány vybrané aktivity rozvíjející schopnosti pedagogů, zlepšující vybavení škol a uzpůsobující výuku potřebám dětí. V předchozím období školy často realizovaly své projekty izolovaně, bez dlouhodobé vize, koordinace a vzájemné spolupráce. MŠMT proto v jednotlivých regionech oslovilo místní partnerství, aby s komunikací pomohla.

V našem regionu byla rolí koordinátora pověřena Místní akční skupina Opavsko z.s. Partnerství dnes již začíná společně vytvářet tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (zkráceně MAP). V následujících letech bude na základě MAP rozvíjena spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími partnery vzdělávacího procesu v regionu.

V průběhu realizace projektu se budou pravidelně setkávat pedagogové a další představitelé vzdělávání v pracovních skupinách. Aktivně se tak budou podílet na tvorbě Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol a dalších vzdělávacích institucí v území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace. 

Začátkem září 2018 jsme spustili nové webové stránky projektů MAP Opavsko (www.mapopavsko.cz) a MAP Vítkovsko (www.mapvitkovsko.cz), kde najdete bližší podrobnosti o projektech a hlavně se můžete zaregistrovat a přihlašovat se na jednotlivé akce, které v rámci implementačních a vzdělávacích aktivit MAS Opavsko realizuje.

Projekty jsou realizovaný za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. 

 

Rozcestník