Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
 • pl

Obsah

Logo mšmt

 

Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol, přes školy samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a nezapomíná se ani na rodiče. Třemi hlavními projektovými tématy jsou předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická gramotnost na základních školách a inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je podmínkou nastavení jednotné podoby metodické podpory zřizovatelům škol i školám samotným a zároveň má zajistit systematické čerpání evropských financí pro školská zařízení z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výhradním zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Opavsko, která má dlouholetou zkušenost s budováním místního partnerství v regionu.

Co lze od Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání očekávat?

Mezi očekávané výstupy patří:

 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území,
 • soubor aktivit, v němž budou navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách,
 • návrh jednoduchých aktivit přispívajících ke zkvalitnění spolupráce v zájmu dětí a žáků,
 • návrhy aktivit, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv, krajských a státních dotačních programů nebo jiných operačních programů,
 • návrh aktivit cílených mimo resort školství (např. do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání),
 • sběr informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV a IROP.

 

Z pravidelných setkání pedagogů a dalších představitelů vzdělávání vzejde Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol v daném území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace.

Co je cílem společného setkání partnerů MAP?

 • vzájemně se seznámit, navázat kontakty, vyslechnout si vaše názory a zkušenosti
 • vytvořit funkční Partnerství, které spojuje jedno téma – VZDĚLÁVÁNÍ

 

Dějepis jinak - výroba historických rekvizit a kostýmů

Výuka dějepisu může vypadat taky trochu jinak. Děti ze základních škol na Opavsku si vyráběly rekvizity a kostýmy k historickým slavnostem, Měšek a Doubravka - 1000 let společné česko-polské  historie. Do projektu se zapojilo 11 škol z Opavska a 5 škol z Polska