Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Logo Aktuální informace o projektu Místní akční plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska II.  (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu, najdete pod tímto odkazem:  http://www.mapopavsko.cz/o-projektu/

MAP Opavsko_03

 

-----------------------------------

Školy na Opavsku se zapojily do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Na území ORP Opava byl 1. dubna 2016 zahájen rozsáhlý projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (MAP Opavsko). Jeho realizace je podmínkou nastavení jednotné podoby metodické podpory zřizovatelům škol i školám samotným a zároveň má zajistit systematické čerpání evropských financí pro školská zařízení z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výhradním zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Opavsko, která má dlouholetou zkušenost s budováním místního partnerství v regionu. Po jednání se Statutárním městem Opavou bylo uzavřeno memorandum, které dokladuje, že ORP Opava bude partnerem MAS Opavsko při zpracovávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

Projekt je ojedinělý nejen svým zaměřením, ale také počtem spolupracujících škol a školských zařízení. Na Opavsku se totiž podařilo zapojit všechny základní a mateřské školy. Celkem jde o 63 školských zařízení, s výjimkou ZŠ a MŠ v obcích Hněvošice, Chlebičov, Velké Hoštice, Oldřišov a Služovice, které zažádaly v rámci projektu o přičlenění k SO ORP Kravaře.

V průběhu realizace projektu se budou pravidelně setkávat pedagogové a další představitelé vzdělávání v pracovních skupinách. Aktivně se tak budou podílet na tvorbě Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol a dalších vzdělávacích institucí v území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace.

Termíny setkání a pozvánky naleznete v sekci Aktuality.

Projekt je realizovaný za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Logo MAP Opavsko

 

 

Realizátory projektu jsou:

  • Místní akční skupina Opavsko z.s. se Statutárním městem Opava jako Partnerem projektu

Logo MAS Opavsko

Logo Město Opava

 

Jak je vymezeno území Opavska, pro něhož je zpracováván Místní akční plán rozvoje vzdělávání, graficky znázorňuje následující obrázek. Zeleně zabarvené plochy označují obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení. Území obcí Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice a Velké Hoštice nejsou na obrázku záměrně. Obce zažádaly v rámci projektu o přičlenění k SO ORP Kravaře a staly se tak součástí Místního akčního plánu vzdělávání pro mikroregion Hlučínsko-západ.

Území MAP Opavsko

A jaká je situace v celém Moravskoslezském kraji z hlediska zpracování MAP? Nebojte se, nejsme jedinní, kdo se do takto nelehkého úkolu pustil. Do konce roku 2017 budou mít všechny správní obvody ORP v Moravskoslezském kraji svou vizi, jak rozvíjet vzdělávání. Včetně SO ORP Opava! Kdo je zpracovatelem v jednotlivých správních obvodech ORP znázorňuje následující obrázek.

Zpracovatelé MAP v Moravskoslezském kraji