Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

LogoAktuální informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II., (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu, najdete pod tímto odkazem: http://www.mapvitkovsko.cz/o-projektu/

MAP Vítkovsko_na web_01

-----------------------------------------------------------

Školy na Vítkovsku se zapojí do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Na území ORP Vítkov byl 1. dubna 2016 zahájen rozsáhlý projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska (MAP Vítkovsko). Jeho realizace je podmínkou nastavení jednotné podoby metodické podpory zřizovatelům škol i školám samotným a zároveň má zajistit systematické čerpání evropských financí pro školská zařízení z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Výhradním zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Opavsko, která má dlouholetou zkušenost s budováním místního partnerství v regionu. Po jednání s městem Vítkov bylo uzavřeno memorandum, které dokladuje, že ORP Vítkov bude partnerem MAS Opavsko při zpracovávání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

Ojedinělost projektu nespočívá pouze v jeho zaměření, ale také v počtu spolupracujících škol a školských zařízení. Na Vítkovsku se do tvorby partnerství podařilo zapojit všechny zřizovatele školských institucí, představitele škol samotných i obě fungující střediska volného času.

V průběhu realizace projektu se budou pravidelně setkávat pedagogové a další představitelé vzdělávání v pracovních skupinách. Aktivně se tak budou podílet na tvorbě Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání do roku 2023, který je určující pro odůvodnění investic do škol a dalších vzdělávacích institucí v území a umožní lépe specifikovat témata pro jednotlivé projekty a zajistit tak požadovanou míru jejich koncentrace.

Termíny setkání a pozvánky najdete v sekci Aktuality.

Projekt je realizovaný za finanční podpory EU, ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Logo MAP Vítkovsko

Realizátory projektu jsou:

  • Místní akční skupina Opavsko z.s. s městem Vítkov jako Partnerem projektu

Logo

Logo Vítkov

Jak je vymezeno území Vítkovska, pro něhož je zpracováván Místní akční plán rozvoje vzdělávání, graficky znázorňuje následující obrázek. Zeleně zabarvené plochy označují obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení.

Území MAP Vítkovsko

A jaká je situace v celém Moravskoslezském kraji z hlediska zpracování MAP? Nebojte se, nejsme jedinní, kdo se do takto nelehkého úkolu pustil. Do konce roku 2017 budou mít všechny správní obvody ORP v Moravskoslezském kraji svou vizi, jak rozvíjet vzdělávání. Včetně SO ORP Vítkov! Kdo je zpracovatelem v jednotlivých správních obvodech ORP znázorňuje následující obrázek.

Zpracovatelé MAP v Moravskoslezském kraji