Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Žadatel projektu:

ZOČSOP

ZO ČSOP VERONICA

 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica se svou expertní činnost zaměřuje na ověřování aktuálních vědeckých poznatků v environmentální oblasti a jejich uvádění do praxe. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak urbánním, tak rurálním prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“. Veronica vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na modelových projektech udržitelného rozvoje. Vydává od roku 1986 stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice. Odborná a vzdělávací činnost je určena pro stakeholdery, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky ale i pro nejširší veřejnost.

Věnuje se aplikovanému výzkumu a vzdělávání v tématech:

1) ochrana klimatu, úspory energií

2) udržitelná spotřeba (green procurement) – zelená domácnost, zelený úřad a firma,

3) ochrana přírody a krajiny, ochrana biodiverzity

4)zapojování veřejnosti do rozhodování,

5) udržitelný regionální rozvoj, podpora lokální ekonomiky.

Poskytuje expertní analýzy a oponentury strategií, koncepcí, legislativy; zprostředkování mezioborových diskusí ;koordinaci expertních pracovních skupin k aktuálním environmentálním kauzám; environmentální poradenství; vzdělávání odborné a laické veřejnosti – přednášky, semináře, exkurze, konference, panelové diskuse, kulaté stoly, besedy; exkurze modelovými projekty v Hostětíně. Pořádá mj. odborné konference Venkovská krajina, Udržitelná energie a krajina; soutěž pro studenty škol Zlínského kraje CO2 liga.


Partneři projektu:

 mas

MAS Opavsko

 

Úloha v projektu:

MAS Opavsko byla v projektu svěřena role autora inspirační výstavy, ilustrující možnosti moderníchtechnologií, podporujících resilienci a adaptaci na klimatickou změnu v konkrétních venkovských komunitách.

 


všB

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 

 

 

Úloha v projektu:

VŠB-TUO se bude na projektu podílet svým odborným zaměřením spočívajícím v teoretickém zázemí řízení rizik a environmentální bezpečnosti, resilience, v
problematice komunikace rizik a participativního rozhodování v životním prostředí a napojení na strategické dokumenty v ČR i na mezinárodní úrovni. VŠB – TUO se bude
podílet na řešení všech aktivit projektu zejména v rovině expertní a metodické.
Hlavní odpovědnost ponese za realizaci aktivity 2 - Formování strategie adaptace na klimatickou změnu na regionální úrovni, jejíž řešení bude koordinovat. Bude zodpovědná za mezinárodní interakce projektu a za aktivní spolupráci s norským partnerem HiOA.


HOGSKOLEN

Hogskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

Úloha v projektu:

HiOA bude vstupovat dílčím podílem do řešení všech aktivit projektu. Odborný přínos HiOA pro projekt spočívá v participativních procesech, zejména Ano Ano Ne Norskounikátní kompetence zaměřená na participativní plánování adaptačních opatření (metoda Transtep). Dále se bude HiOA podílet na přenosu zkušeností a dobré praxe ve vazbě na UNFCCC (UN Convention on Climate Change), na realizaci školení v Norsku, bude se účastnit na školeních v ČR a věnovat diseminačním aktivitám v Norsku.


NSMASNárodní síť místních akčních skupin

České republiky

Úloha v projektu:

NS MAS je v projektu podstatná pro komunikaci s MAS v regionech při vytváření struktur k definování zranitelnosti území, bude organizátorem regionálních workshopů – v aktivitě 1. Klíčová je její role garanta A3 – implementace vytvořeného metodického postupu a zahrnutí aspektů adaptace a resilience do regionálních strategií.